Görünüş
pH
Yoğunluk
Bağıl Baziklik
Çözünürlük
Aktif Madde (Al2O3)
:
:
:
:
:
Berrak, Sıvı
>3  (%5 sulu çöz)
1.35 – 0.02 g/cm3
>0,75
Çözünür% 23 ±0,5 (g /Kg ürün)

PROCENTER WW 173 polialüminyumklorür hidroksit sülfat bazlı katyonik bir polimerdir. Yüzey sularının durultulması ve atık suların saflaştırılmasında çöktürücü olarak kullanılır.

  • KOİ’yi düşürür, fosfor, sülfat ve ağır metal giderimine yardım eder.
  • Çalışma pH değeri 6,5-9,5 aralığındadır.
  • Düşük bulanıktaki yüzey sularında bakiye Al+3 kalıntısı bırakmaz.
  • Yüksek KOI, yağ-gres, ağır metal giderimine sahiptir.
  • Alkalinite tüketimi düşüktür, suda bıraktığı H+ iyon sayısı minimum seviyededir.