Görünüş
pH
Yoğunluk
Çözünürlük
 
 

:
:
:
:

Sarı,Sıvı
4,0 – 5,0 (%2’lik sulu çözelti)
1.15-1.20 g/cm3
Çözünür

PROCENTER WW 3000, Hibrit Koagülanttır. Yüksek katyoniklikte, poliamin türevi suda çözülebilir bir polimerdir. Yüzey sularının durultulması ve atık suların saflaştırılmasında çöktürücü olarak kullanılır.