Elektrodeiyonizasyon EDI, doğru akım altında (-) anot ve (+) Katot, iki elektrot arasında sıkışmış iyon seçici membranlar ve iyon değiştirme reçinelerinin bir kombinasyonu şeklinde kullanılarak suyu saflaştıran bir teknolojidir.
İyon seçici membranlar, iyon değiştirici reçineler gibi aynı prensip ve ilkeler ile çalışır.
Yüksek saflıkta suların hazırlanmasında kullanılan bugünkü en başarılı su arıtma tekniği Elektro-De-İyonizasyon (EDI) yöntemidir

EDI Sisteminin Çalışma Prensibi:
EDI sürekli olarak güçlü doğru elektrik akımı altında bulunur . Bu doğru akım bir taraftan su içindeki (+) ve (-) yük taşıyan iyonların karşıt elektroda doğru hareket etmesini sağlar, diğer taraftan, bir miktar su molekülünü (H+) ve (OH¯) olarak iyonize eder. EDI içinde küçük bir miktar da miksbed içinde bulunan katyonik ve anyonik iyon değiştirici reçineler yer alır. Saflaştırılacak su içinde bulunan (+) ve (-) yük taşıyan iyonlar önce reçineler tarafından tutulur. Reçineler suda bulunan (H+) ve (OH¯) iyonları taraftan sürekli rejenere edilirken, reçineleri terk eden (+) ve (-) yüklü iyonlar karşıt elektroda doğru hareket eder ve reçine yatağını sınırlayan “SEÇİCİ GEÇİRGEN” membranların diğer tarafında bulunan iyon yüklü su tarafına geçer. Böylece su, istenmeyen iyonlardan arınır ve saflaşır.

EDI Sisteminin Avantajları:
1. EDI sistemlerinin en önemli özelliği, rejenerasyon prosesinin ortadan kaldırılması ve tehlike oluşturabilicek rejenerasyon kimyasalların ; asit ve kostiklerin kullanılmamasıdır.
2.Asit ve kostiğe ihtiyaç olmadığından bu kimyasalları satın alma, depolama, kimyasalları miksbed yanına taşıma ve kimyasal seviyeleri kontrolları gibi işçilikler de ortadan kalkar, işletme kolaylaşır ve işçilik açısından su üretimi ucuzlar.
3. EDI kesintisiz çalıştığı için yedek reçine tankına ihtiyaç olmaz , İhtiyaca göre seçilmiş tek bir EDI cihazı kesintisiz çalışarak saf su üretir.
4. EDI cihazının kesintisiz çalışması sonucu elde edilen su kalitesi her zaman aynı olur. Oysa, klasik miksbed deiyonize cihazlarında rejenerasyon öncesinde ve sonrasında üretim suyu karakteri değişir.
5.EDI hiçbir kimyasal kullanmadığı için “ÇEVRECİ” olarak kabul edilir. Oysa, kimyasallar ile rejenere edilen miksbed deiyonize sisteminin rejenerasyon atıkları asidik ve bazik atık sular yaratır
6.EDI üniteleri, iyon giderme rejenasyonu için beklemeye gerek duymaksızın 7/24 sürekli çalışabilir.
7.Klasik miksbed cihazının rejenerasyon atıklarının pH dengesini sağlamak için rejenerasyon sırasında çıkan atık suların tamamı büyükçe bir kap içinde toplanır ve daha sonra bu atıkların pH dengesi sağlanır. EDI’ın kimyasal atığı olmadığı için pH denge kabına ve pH dengeleme kimyasallarına gerek kalmaz.

EDI Sistemleri İçin İstenen Besleme Suyu Özellikleri:

PARAMETRELER EDI BESLEME SUYU ÖZELLİKLERİ
İletkenlik < 40 µS/cm2
T.Sertlik < 1.0 ppm CaCO3
Organikler (TOC) < 0.5 ppm
Silika <0.5 ppm
Fe, Mn, H2S < 0,01 ppm
Total CO2  < 5 ppm
pH  5 – 10
Sıcaklık 5 – 35 0C
Bulanıklık  < 1 NTU


Eralp Kimya MBR uygulamalarında SUEZ ile çözüm ortaklığı yapmakta olup, yapmış olduğu tesislerde prosese ve atıksu karakterizasyonuna bağlı olarak ‘’SUEZ’’ ürün ve sistemlerini kullanmaktadır.

Duyuru