Ultrafiltrasyon (UF), çözeltilerden kolloidal ve yüksek molekül ağırlıklı çözünür maddeleri ayırmada kullanılan basınç etkili bir membranla ayırma tekniğidir.

Ultrafiltrasyon modülleri, yüzeysel suların filtrasyonunun yanında, konvansiyonel biyolojik ve kimyasal arıtma çıkış sularının; ters ozmoz sistemlerine beslenebilmesine olanak sağlamakta ve atıksu geri kazanım projelerinde önemli yer tutmaktadır. Deniz suyu ozmoz sistemlerinin ön arıtımında oldukça fazla kulanılmaktadır.

Ultrafiltrasyon modülleri, 0,01 mikron por çapına sahip membran yapısı ile bakteri, virüs ve diğer mikroorganizmalar için tam bir bariyer görevi gören sistemlerdir.

Kullanım Alanları:
1.Deniz Suyu Arıtımı
2.Ters Ozmoz Sistemi Ön Filtrasyonu
3.Nehir, Göl ve Kuyu ,Sularının Hassas Filtrasyonu
4. Desalinasyon Sistemleri Ön Arıtımı
5.Atık Su Geri Kazanımı
6.Gıda Sektörü ve Meşrubat Prosesleri
7. Toplam Organik Karbon ve Renk giderimi
8.İçme Suyu Hazırlama Proseslerinde
9.Bakteri ve Virüs Giderimi

Sistem Dizaynında Önemli Noktalar


UF Modülleri

UF Modülleri İç Görüntüsü

Duyuru