Toplumların öncelikli konularından biri sağlıklı, güvenilir ve sürekli olacak şeklide suyun temini, kullanıldıktan sonra ortaya çıkan kirlenmiş suyun sağlıklı ve güvenli bir şeklide toplanarak arıtıldıktan sonra deşarj edilmesidir. Su, bireysel yaşamımızda büyük bir öneme sahip olmakla birlikte, özellikle sanayi tesislerinde birçok farklı sektörde suyun kullanımı önemli bir yer tutmaktadır. Zamanla nüfusun artması, teknolojinin ilerlemesi, sanayileşmenin artması ile suyun önemi daha da artmaktadır.

Su, doğada hiçbir zaman saf halde bulunmaz. Aynı zamanda su çok güçlü bir çözücü olduğundan geçtiği ortamda karşılaştığı tuzları çözerek bünyesine alır Böylelikle suda Ca+2, Mg+2, Fe+2 gibi iyonların varlığı suya sertlik olarak adlandırılan bir özelliği verir. Sudaki bu iyonlar ve çözünmüş gazlar ısıtma ve soğutma sistemlerinde kireç ve korozyon oluşumuna neden olur. Bu nedenle özellikle ısı transfer sistemlerinde kullanılacak suyun sisteme ilave edilmeden önce mutlaka arıtılması ve şartlandırılması gereklidir.