Kışır oluşumunun öncelikli nedeni, sıcaklık ve iyon derişimleri arttıkça sudaki kışır oluşturucu tuzların çözünürlüğünün azalmasıdır. Besleme suyu sıcaklığı arttığında ve kışır oluşturutucu tuzların derişimi çözünürlük düzeyini aştığında, tuzlar çökelir ve kışır oluşur.

“Kireç oluşumu ve korozyon riski, ham suyun hazırlık işleminden geçirilerek (ters ozmos, su yumuşatma , mixbed vs.) şartlandırılması ve elde edilen besleme suyuna çeşitli kimyasalların eklenmesiyle minimize edilir. Şartlandırma kimyasalları besleme suyunun kalitesine, işletme koşullarına ve tesis düzenine bağlıdır.”

WATER CENTER Ürün Gruplarımız ile önerdiğimiz şartlandırma programı, minimum blöf ile su kayıplarını önleyerek maksimum ısı aktarımı sağlamaya yöneliktir. Ayrıca GIDA FİRMALARI için; FDA §173.310 ‘Kazan suyu katkıları’ gıda ile veya gıda ambalajları ile temas halinde olan buharın güvenli bir şekilde kullanılması amaçlı kimyasalları sağlar.

Şartlandırılmış Kazan İçi Görüntüsü
Şartlandırılmamış Kazan Görüntüsü

1. PROCENTER BT 4003 : 40 bar Çalışma basıncına kadar olan Kazan Suları İçin Kireçlenme ve Korozyon Önleyici
2. PROCENTER BT 4005 : 40 bar Çalışma basıncına kadar olan Kazan Suları İçin ”Hepsi Birarada Ürün”
3. PROCENTER BT 4007 : 40 bar Çalışma basıncına kadar olan Kazan Suları İçin Kireçlenme ve Korozyon Önleyici
4. PROCENTER BT 4008 : 40 bar Çalışma basıncına kadar olan Kazan Suları İçin Kireçlenme ve Korozyon Önleyici
5. PROCENTER BT 4020 : 40 bar > Yüksek Basınçlı Kazanlarda Sertlik Stabilazatörü
6. PROCENTER BT 4030 : 40 bar Çalışma basıncına kadar olan Kazan Suları İçin Kireçlenme ve Korozyon Önleyici
7. PROCENTER BT 4040 : 40 bar > Yüksek Basınçlı Kazan Suları için Dispersant
8. PROCENTER BT 4050 : 40 bar Çalışma basıncına kadar olan Kazan Suları İçin Yüksek pH lı Kireçlenme ve Korozyon Önleyici

1. PROCENTER BT 2010 : Yüksek Basınçlı Kazan Sistemleri İçin Oksijen Tutucu
2. PROCENTER BT 2017 :Kazan Suyu İçin Oksijen Tutucu
3. PROCENTER BT 2018 :Kazan Suyu İçin Oksijen Tutucu
4. PROCENTER BT 2020 : Kazan Suyu İçin Oksijen Tutucu

1. PROCENTER KT 3010 : Kondensat Sistemleri İçin Korozyon İnhibitörü
2. PROCENTER KT 3020 : Kondensat Sistemleri İçin Korozyon İnhibitörü
3. PROCENTER KT 3030 : Kondensat Sistemleri İçin Korozyon İnhibitörü

1.PROCENTER BT 1010 : Yumuşatılmış Sularla Çalışan Buhar ve Sıcak Su Sistemleri İçin Film Yapıcı Amin
2.PROCENTER BT 1020 : Demin Sularla Çalışan Buhar ve Sıcak Su Sşstemleri İçin Film Yapıcı Amin
3.PROCENTER BT 1030 : Yüksek Basınçlı Buhar Kazanları İçin Film Yapıcı Amin

Kazan Suyu Şartlandırma Kimyasal Gruplarımız:

Duyuru

BUHAR KAZANI ÇALIŞMA STANDARTLARINA GÖRE LİMİT DEĞERLERİ: