Arnavutluk

Arnavutluk’ta Ters Ozmoz ve Su Arıtma 

Arnavutluk, Güneydoğu Avrupa’nın Balkanlar bölgesinde, batıda Adriyatik Denizi ve güneybatıda İyon Denizi ile, güneyde Yunanistan ile kuzeyde Karadağ ve Kosova arasında sınır oluşturan 3 milyonluk bir millettir. 

Arnavutluk’un ana limanı, deniz kargosunun %90’ını taşıyan Durres’tir. 

Başlıca çevre sorunları şunları içerir: 

  • Ağaçlandırma 
  • Toprak erozyonu 
  • Endüstriyel ve evsel atık sulardan kaynaklanan su kirliliği. 

Su kaynakları 

Toplam Yenilenebilir Su Kaynakları: 41,7 cu km (2001) 

Tatlı Su Çekme: 1.71 cu km/yıl (%27 evsel, %11 endüstriyel, %62 tarımsal) 

Kişi başına: 546 m3/yıl (2000) 

İyileştirilmiş su kaynaklarına erişim: Nüfusun %97’si 

İyileştirilmiş sanitasyona erişim: Nüfusun %98’i 

Dünya Bankası, en az 80 ülkede su sıkıntısı olduğunu ve 2 milyar insanın temiz suya erişiminin olmadığını bildirdi. Daha da rahatsız edici olanı, Dünya Sağlık Örgütü’nün 1 milyar insanın sadece temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar suya sahip olmadığını, ne yazık ki birçok ülkede suyun kıt veya kirli olduğunu bildiriyor. 

Eralp Kimya, Arnavutluk’un su kaynaklarına dayalı çok çeşitli filtrasyon ve ekonomik çözümler sunar. 

Arnavutluk’un başlıca su kaynakları şunlardır: 

  • Yüzey suyu, Ultrafiltrasyon Sistemleri, Acı Su  RO gibi farklı yöntemlerle arıtılabilen nehir, göl veya tatlı su sulak alanlarından gelen sudur. 
  • Deniz suyu Ters  Ozmoz Sistemleri kullanılarak arıtılabilen okyanus veya deniz kaynağından gelen su için tuzdan arındırma kullanılabilir Desalinasyon Sistemleri  
  • Yeraltı Suyu veya acı su,  Ters Ozmoz  Sistemleri,  Kimyasal Dozajlama,  UV Su  Sterilizatörleri kullanılarak arıtılabilen, toprak ve kaya “Sondaj kuyusu” boşluklarında bulunan sudandır. 
  • Sertliği yüksek veya kloru yüksek olabilen devlet su kaynağı,  Su Yumuşatma  Sistemleri , Medya Su Filtreleri ile arıtılabilir. 

 

Arnavutluk’ta Su Arıtma  

Arnavutluk, kanalizasyon sızıntıları yoluyla içme suyundaki kirlilik sorununu çözebilecek uygun bir atık su arıtma cihazından yoksundur. Arnavut nüfusunun en yoksul kesimi, yüksek ölüm oranına yol açan temiz su ve sanitasyona erişim eksikliğinden en çok zarar gören kesimdir. Eralp Kimya, Arnavutluk’ta yaşamın her alanında su kalitesini ve arzını artıracak birinci sınıf su ve atık su arıtma sistemlerini düşük gelirli ülkelere sağlamayı misyon edinmiştir.
 

Eralp Kimya, Arnavutluk gibi Dünya Sağlık Örgütü gerekliliklerini karşılayan ülkelere su arıtma sistemleri üretmektedir. 

Eralp Kimya, çeşitli uygulamalar ve endüstriler için küresel bir B2B su arıtma çözümleri sağlayıcısı olarak 20 yılı aşkın deneyime sahiptir, endüstriyel ihtiyaçlarınızı karşılamak için çok çeşitli ters ozmoz ve su arıtma sistemleri sunar. Eralp Kimya’nın mühendislik ve üretimdeki kapsamlı küresel deneyimi,çok çeşitli müşteri gereksinimlerini ve özelliklerini karşılamak için su arıtma ve ters ozmoz sistemlerini önceden tasarlamamıza ve özelleştirmemize olanak tanır.