İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

Sürdürülebilir gelişmenin ancak sağlıklı bir iş ortamı ve çevre ile mümkün olabileceğine inanan firmamız, çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliğini korumaya yönelik olarak, yasal gerekliliklerin yanı sıra dünya çapında kabul gören standartları ve şirket kültürümüzün bir parçası olan Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Politikamızı temel alıyoruz. Bu çerçevede tüm operasyonel faaliyetlerinde bütün risk düzeylerini tanımlayarak riskleri ortadan kaldırma veya kabul edilebilir düzeye indirme hedefi doğrultusunda risk kaynaklarını önceden tespit ediyor, düzeltici ve önleyici aksiyonlar alıyor, iş sağlığını yaygın eğitimlerle destekliyoruz.

Sağlıklı bireylerin ve işgücünün oluşturulmasına yönelik sorumluluğumuzun gereği olarak;

  • İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli tedbirleri belirlemeyi, uygulamayı, uygulatmayı,
  • Çalışanların katılımıyla risk değerlendirmesi yapmayı ve kabul edilebilir risk seviyesine ulaşmayı,
  • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için güvenli ekipman ve uygun teknolojiler kullanmayı,
  • İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının iyileştirilmesi çalışmalarına organizasyonun her kademesinin katılımını sağlamayı,
  • İş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmayı ve yaşam tarzı haline getirmeyi benimsiyoruz.

Bu doğrultuda;

  • İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal yükümlülükleri, ilgili standartları ve şartları karşılamayı,
  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda proaktif bir yaklaşım ile süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi ve performansımızı arttırmayı,
  • İş sağlığı ve güvenliği ilkelerimizin benimsenmesi için çalışanlarımıza ve hizmet aldığımız alt işveren/tedarikçi firmaların çalışanlarına, ziyaretçilere, stajyerlere yönelik eğitim ve etkinlikleri geliştirerek sürdürmeyi beyan ve taahhüt ederiz.