Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Eralp Kimya, çevre ve yeryüzündeki tüm canlıların yaşam kalitesini koruyarak refah seviyesini yükseltmeyi hedefleyen sürdürülebilir büyüme odaklı yönetim anlayışını benimsemiştir. Bu sebeple kurulduğu günden bugüne geliştirdiği yenilikçi ürünler ile hem insana hem de çevreye faydalı olabilecek çözümler sunmak için çalışmaktadır.

Nesiller boyu fayda sağlama vizyonumuzu destekleyen global sürdürülebilirlik yaklaşımımızın temel önceliklerini ekonomik performans, ürün kalitesi ve güvenliği, inovasyon ve Ar-Ge çalışmaları ile iş sağlığı ve güvenliği oluşturmaktadır.

Finansal ve operasyonel başarılarımızın devamlılığını sağlamak ve sürdürülebilir büyümemizi devam ettirmek için tüketici ihtiyaç ve beklentileri ışığında ürünlerimizi çeşitlendirirken, Türkiye ve dünyadaki yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bulunduğumuz ülkelerde satış-pazarlama yoluyla yerel istihdama destek oluyor ve markalarımızın başarılarını kalıcı kılacak faaliyetlere odaklanarak ekonomik kalkınmaya değer katıyoruz. Operasyonlarımızda, hammadde ve ambalaj seçiminden üretim teknolojilerine kadar verimlilik esaslı çalışıyor, verimliliğimizi geliştirecek sistemleri yaygınlaştırıyoruz.

Sürdürülebilir büyümeye odaklanan yönetim anlayışını benimsemiş olan Eralp Kimya’da;

  • Tüketici ihtiyaç ve beklentileri ışığında ürünlerimizi çeşitlendirerek finansal ve operasyonel başarımızın devamlılığını hedefleriz. Çalışanlarımızdan başlayarak tüm partnerlerimizi yol arkadaşlarımız olarak görür, gelişimlerine katkı sağlayacak kararlar alarak sürdürülebilir büyümede karşılıklı kazanç oluştururuz.
  • Herkesin kaliteli, güvenli ürüne erişim hakkı olduğuna inanarak çalışır, faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda aynı yüksek kaliteyi sunarız.
  • Şirketimizin ve markalarımızın itibarını sürdürmek ve işimizin devamlılığını sağlamak için inovasyon kültürünü benimser, çevre dostu üretimlerle ürünler geliştirmeye öncelik veririz.
  • Daha yaşanabilir bir gelecek için, yaşam anlayışımızın gezegen ile daha uyumlu ve iş anlayışımızın daha kapsayıcı olmasını sağlayacak iradeyi göstermeyi ve çözümün ortağı bir paydaş olmak kararlılığı ile çalışacağımızı bildiririz.
  • Tüm operasyonlarımızda iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak birinci önceliğimizdir. Bu doğrultuda ilgili yerel ve uluslararası tüm mevzuata uyar ve yönetim sistemlerinin iyileştirilmesini ve sürekliliğini sağlarız.
  • Tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizi adil rekabet ve etik değerler çerçevesinde yürütür, yerel ve uluslararası yasalara göre gözetir, işimizi savunuruz.
  • Çalışanlarımızın haklarına saygı gösterir, fırsat eşitliğine imkan sağlarız.
  • Doğaya karşı sorumlu üretici yaklaşımıyla etkin kaynak kullanımını, geri dönüşümünü ve atık yönetimini iş kültürümüze entegre ederiz.
  • İklim değişikliğinin önlenmesi yönündeki tüm çabalara aktif olarak katkı sağlayağımızı bildiririz.

Sürdürülebilirlik Önceliklerimizin BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle Kesişimi

Eralp Kimya olarak sürdürülebilirlik değerlerimiz temelinde belirlediğimiz ilke ve önceliklerimizle ülkemizde ve sektörümüzde sürdürülebilirlik yönetimi alanında örnek şirket olmayı ve tüm süreçlerimizi bu doğrultuda yönetmeyi hedefliyoruz.  Şirketimizin sürdürülebilirlik önceliklerinin Birleşmiş Milletler’in çalıştığı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile kesişen alanları aşağıdaki gibidir.