İnovasyon & Ar-Ge

İnovasyon & Ar-Ge

Ar-Ge, teknik ve bilimsel bilgi birikimini arttırmak amacıyla, sistematik bir şekilde bilgi birikiminin yaratıcı ve etkin şekilde kullanılmasıdır. Bir ülkenin büyümesi ve gelişmesi için araştırma ve geliştirme başlıca gelen unsurdur. Kurulduğu tarihten itibaren yenilikçi ve araştırmacı yönüyle çalışmalarını sürdüren Eralp Kimya 2019 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan aldığı “Ar-Ge Merkezi” akreditasyonu ile Ar-ge’ye verdiği önemi bir adım daha ileriye taşımıştır.

Alanlarında uzman, farklı bilim dallarında doktora ve yüksek lisans derecesine sahip 30’dan fazla araştırmacının yer aldığı yüksek teknolojiye sahip Ar-Ge Merkezimizde, ürün kalitesi ve standardın üst seviyeye çıkartılması, yeni ürün geliştirilmesi, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, standardı yükseltip maliyeti düşürerek yeni teknikler geliştirilmesi çalışmaları yapılmaktadır.

Eralp Ar-Ge Merkezimizde kağıt, tekstil, gıda, maden, enerji gibi çok farklı sektör için araştırma geliştirme faaliyetleri yürüterek, bu alanlarda sektörün ihtiyacını karşılamaya, ülkemiz için değer yaratmaya ve üretmeye devam ediyoruz.

Eralp Kimya olarak ihtiyaçlarına uygun ürünleri geliştirip sunabilmek için tüketicilerimizi anlamaya ve dünyadaki trendleri her an takip etmeye önem veriyoruz. Hem uluslararası hem de yerel üreticilerle rekabet eden bir şirket olarak; üründen depolamaya, verimliliği artıran süreçlerden çevre dostu teknolojilere kadar geniş kapsamlı bir Ar-Ge anlayışıyla, inovasyon kültürünü işimizin her alanına taşıyoruz. İnovasyon ve Ar-Ge’yi, sürdürülebilir bir geleceğin temel taşları olarak gördüğümüz firmamızda, Ar-Ge Merkezimizde geliştirdiğimiz fikir, ürün ve teknolojileri Türkiye’den tüm dünyaya taşıyoruz.