Üçlü Sorumluluk Taahhüdümüz

Üçlü Sorumluluk Taahhüdümüz

Responsible Care® (Üçlü Sorumluluk®), Kimya Sanayi tarafından tüm dünyada çalışan sağlığı, teknik emniyet ve çevre koruma, enerji verimliliği, kaynak kullanımı ve sürdürülebilirlik konularında uygulanmakta olan bir taahhüt programıdır. Bu program, 1984’de Kanada’da başlatılmış olup, 1989’da Avrupa’ya gelmiştir. Ülkemizde ise, 1993 yılından itibaren Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği’nin (TKSD) koordinasyonluğunda uygulamaya konulmuştur.

Üçlü sorumluluk, değişen dünyada ortaya çıkan karmaşıklığı, gelişime yönlendirme çabalarından biridir. Bu çaba işletmeler ve toplumlar arasında ortak bir kültür oluşturma sürecidir. Bir başka deyişle Üçlü Sorumluluk küreselleşme süreci içinde kaçınılmaz olarak uygulanması ve geliştirilmesi gereken disiplinler arası bir yaklaşımdır.

Üçlü Sorumluluk Uygulamasının 8 temel ilkesi aşağıdaki gibidir;

  • TAAHHÜT: Kurulusun üst yönetimi tarafından Üçlü Sorumluluk’un yol gösterici kurallarına uyulacağının imzalanarak taahhüt edilmesi
  • UYGULAMA KURALLARI VE UYGULAMA KILAVUZU: Kuruluşlara taahhütlerini yerine getirebilmeleri açısından yol gösterici uygulama kuralları ve uygulama kılavuzu
  • PERFORMANS KRITERLERI: Ölçülmesi mümkün olan alanlarda sürekli iyileşmenin izlenebilmesi için performans kriterleri geliştirilmesi
  • İLETİŞİM: Çevre-Sağlık-Güvenlik konularında kuruluş içi ve dışındaki ilgili taraflarla sürekli iletişim
  • BİLGİ PAYLAŞIMI: Kuruluşların tecrübe, uygulama ve bilgi birikimlerini paylaşabilecekleri seminer, toplantı, vb. faaliyetler
  • LOGO: Ulusal programı tanımlayan ve Üçlü Sorumluluk kavramı ile uyumlu bir logo oluşturulması
  • KATILIM: Tüm kuruluşların Üçlü Sorumluluk taahhüt etmesi için yöntemler aranması
  • DOGRULAMA/VERIFIKASYON: Üçlü Sorumluluk’un ölçülebilir bileşenlerinin yerinde gözlenmesi

Eralp Kimya, Kimya sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların çevre, insan sağlığı ve teknik güvenlik konularındaki duyarlılığını vurgulayan ve gönüllülük esasına dayanan Üçlü Sorumluluk Taahhüdü’ne imza atmış ve bu programı uygulayan öncü kuruluşların arasında yerini almıştır.

Eralp Kimya Üçlü Sorumluluk Taahhütnamemiz için Müşteri Hizmetleri departmanımızla iletişime geçebilirsiniz.