Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

Gezegenimize, topluma ve müşterilerimize karşı sorumlu bir kurum olarak tüm faaliyetlerimizde çevre sorumluluğunun bilinciyle hareket ediyoruz.

Kaynakların etkin kullanımı, çevreye saygılı olma, atık yönetimi ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki etkilerinin azaltılmasını kapsayan çevresel yaklaşımımız, çalışan ve tedarikçilerimize yönelik çevre bilincini güçlendirici eğitim faaliyetleriyle desteklenmektedir.

Eralp çevresel performansını yasa ve yönetmeliklerce belirlenmiş kurallara tam uyum göstermenin ötesinde sektöre örnek olacak uygulamalar ile yönetmektedir. Eralp Kimya Çevre Yönetim Sistemi Politikası sayesinde de hizmet ve faaliyetlerimizi etkin şekilde uyguluyor, gözden geçirerek sürekli iyileştiriyoruz.

SU YÖNETİMİ

Yaşam için en temel kaynaklardan biri olan suyun sürdürülebilirliğinin sağlanması, verimli kullanılması ve bu konuda gerekli önlemlerin alınması tüm dünya için önem arz etmektedir.

Su operasyonlarımız; sürdürülebilirliğin en önemli unsurlarından biri olarak kaynak çeşitliliği, verimli üretim, verimli tüketim ve alıcı ortama verilen atık su karakteri konularını da kapsayacak şekilde bütüncül bir çerçevede yönetilmektedir.

Eralp olarak üretim süreçlerimizde kullanılan su miktarını en aza indirmek ve suyu kalite standartlarımıza uygun olarak yeniden kullanmak için özel mühendislik çözümlerini hayata geçiriyor ve su tüketimimizi istikrarlı bir şekilde azaltıyoruz.

ATIK YÖNETİMİ

Dünyaya, çevreye ve insana saygılı üretim prensibimizin bir uzantısı olarak, atığın kaynağında azaltılmasına, ayrılmasına, depolanmasına, bertaraf edilmesine ve mümkün olduğunca geri kazanılmasına odaklanırız. Azaltılmayan, tekrar kullanılmayan ve geri kazanılamayan atıkları, insan ve çevre sağlığını gözeterek çevre mevzuatı doğrultusunda bertaraf ederiz. Toprak ve su sağlığı açısından sızıntı ve döküntüleri önleme konusunda tüm tesislerimizde gerekli tedbirleri uygularız. ‘‘Çevre Yönetim Sistemimiz’’ kapsamında atık yönetimi hakkında ilgili tüm çalışanlarımıza eğitimler veririz.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Tüm faaliyetlerimizi, dünya kaynaklarına, çevreye ve tüketicilerimize karşı sorumluluğumuzun bilincinde yürütürüz. Prosesimiz gereği operasyonlarımızın devamlılığı için kesintisiz enerji tedariği kadar enerjinin verimli kullanımı da önemlidir. Bu anlamda, özellikle enerji verimliliği konusunda kendi üretim ekipmanlarımıza ve süreçlerimize özel çalışmalar yaparız.
Sistematik enerji yönetimi ile tedarik, verimlilik, iklim değişikliği ve diğer ilişkili çevresel etkiler birlikte yönetilmektedir. İklim değişikliğinin tüm dünyayı etkilediği günümüzde, bu konunun iş dünyasına yansıması şirketlerin doğrudan etkilendiği süreçleri beraberinde getirmektedir. Eralp Kimya iklim değişikliğini beraberinde getiren riskler ve fırsatlar çerçevesinde değerlendirmekte ve yasal uygulamalarla birlikte operasyonlarına devam etmektedir.