Çek Cumhuriyeti

Çek Cumhuriyeti’nde Ters Ozmoz ve Su Arıtma 

Çek Cumhuriyeti, Almanya, Polonya, Slovakya ve Avusturya arasında, Orta Avrupa’da 10,7 milyondan fazla insanın yaşadığı karayla çevrili bir ülkedir.  

Başlıca çevre sorunları arasında şunlar bulunmaktadır: 

Kuzeybatı Bohemya ve kuzey Moravya’da Ostrava civarında sağlık riskleri arz eden hava ve su kirliliği, asit yağmurları ormanlara zarar verir. Endüstriyi AB kurallarına uygun hale getirme çabaları, yerel kirliliği iyileştirmelidir. 

 Çek Cumhuriyeti sele karşı hassastır. 

Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda, eski Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Çekleri ve Slovakları, Çekoslovakya’yı oluşturmak için birleşti. Savaşlar arası yıllarda, federal bir sistemi reddeden yeni ülkenin liderleri, sık sık cumhuriyet içindeki diğer etnik azınlıkların, özellikle de Südet Almanları ve Rutenlerin (Ukraynalılar) taleplerini karşılamakla meşguldü. 

  

Yer: Orta Avrupa, Almanya, Polonya, Slovakya ve Avusturya arasında 

  

Coğrafi Koordinatlar: 49 45 K, 15 30 D 

  

Alan: 78.867 km² (arazi: 77.247 km²; su: 1.620 km²) 

  

Kara Sınırları: 1.989 km (Avusturya 362 km, Almanya 815 km, Polonya 615 km, Slovakya 197 km) 

  

Doğal Tehlikeler: Sel 

  

Arazi yapısı: Batıda Bohemya, alçak dağlarla çevrili inişli çıkışlı düzlükler, tepeler ve platolardan oluşur; Doğuda Moravia çok engebeli bir ülkedir. En yüksek noktası Snezka 1.602 m, en alçak noktası ise Elbe Nehri’dir (115 m). 

  

İklim: Ilıman serin yazlar; soğuk, bulutlu, nemli kışlar. 

Su kaynakları 

Toplam Yenilenebilir Su Kaynakları: 16 cu km (2005) 

Tatlı Su Çekimi: 1.91 cu km/yıl (%41 evsel, %57 endüstriyel, 25 tarımsal) 

Kişi Başına Tatlı Su Çekme: 187 m3/yıl (2002) 

  

Dünya Bankası, en az 80 ülkede su sıkıntısı olduğunu ve 2 milyar insanın temiz suya erişiminin olmadığını bildirdi. Daha da rahatsız edici olanı, Dünya Sağlık Örgütü’nün 1 milyar insanın sadece temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar suya sahip olmadığını, ne yazık ki birçok ülkede suyun kıt veya kirli olduğunu bildiriyor. 

Eralp Kimya, Çek Cumhuriyeti’nin su kaynaklarına dayalı çok çeşitli filtrasyon ve ekonomik çözümler sunar. 

Çek Cumhuriyeti’nin başlıca su kaynakları şunlardır: 

  • Yüzey suyu, Ultrafiltrasyon Sistemleri, Acı Su  RO gibi farklı yöntemlerle arıtılabilen nehir, göl veya tatlı su sulak alanlarından gelen sudur. 
  • Deniz suyu Ters  Ozmoz Sistemleri kullanılarak arıtılabilen okyanus veya deniz kaynağından gelen su için tuzdan arındırma kullanılabilir;  Desalinasyon Sistemleri . 
  • Yeraltı Suyu veya acı su,  Ters Ozmoz  Sistemleri ,  Kimyasal Dozajlama,  UV Su  Sterilizatörleri kullanılarak arıtılabilen, toprak ve kaya “Sondaj kuyusu” boşluklarında bulunan sudandır. 
  • Sertliği yüksek veya kloru yüksek olabilen devlet su kaynağı,  Su Yumuşatma  Sistemleri , Medya Su Filtreleri ile arıtılabilir. 

Eralp Kimya, Çek Cumhuriyeti gibi Dünya Sağlık Örgütü gerekliliklerini karşılayan ülkelere su arıtma sistemleri üretmektedir.