Finlandiya

Finlandiya’da Ters Ozmoz ve Su Arıtma  

Finlandiya, Kuzey Avrupa’da, Baltık Denizi, Bothnia Körfezi ve Finlandiya Körfezi sınırında, İsveç ve Rusya arasında 5,5 milyonluk bir ülkedir. 

Nüfus küçük bir güneybatı kıyı ovasında yoğunlaşmıştır; Avrupa kıtasının en kuzeydeki ulusal başkenti Helsinki’yi içeren bir bölge. 

 

Başlıca çevre sorunları şunları içerir: 

  • Asit yağmuruna katkıda bulunan üretim ve enerji santrallerinden kaynaklanan hava kirliliği 
  • Endüstriyel atıklardan, tarımsal kimyasallardan kaynaklanan su kirliliği 
  • Habitat kaybı vahşi yaşam popülasyonlarını tehdit ediyor 

SU 

Toplam Yenilenebilir Su Kaynakları: 110 cu km (2005) 

Tatlı Su Çekimi: 2,33 cu km/yıl (%14 evsel, %84 endüstriyel, %3 tarımsal) 

Kişi Başına Tatlı Su Çekimi: 444 m3/yıl (1999) 

Dünya Bankası, en az 80 ülkede su sıkıntısı olduğunu ve 2 milyar insanın temiz suya erişiminin olmadığını bildirdi. Daha da rahatsız edici olanı, Dünya Sağlık Örgütü’nün 1 milyar insanın sadece temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar suya sahip olmadığını, ne yazık ki birçok ülkede suyun kıt veya kirli olduğunu bildirdi. 

Eralp Kimya, Finlandiya’nın su kaynaklarına dayalı çok çeşitli filtreleme ve ekonomik çözümler sunar.

Finlandiya’nın ana su kaynakları şunlardır: 

  • Yüzey suyu, Ultrafiltrasyon Sistemleri, Acı Su  RO gibi farklı yöntemlerle arıtılabilen nehir, göl veya tatlı su sulak alanlarından gelen sudur. 
  • Deniz suyu Ters  Ozmoz Sistemleri kullanılarak arıtılabilen okyanus veya deniz kaynağından gelen su için tuzdan arındırma kullanılabilir;  Desalinasyon Sistemleri. 
  • Yeraltı Suyu veya acı su,  Ters Ozmoz  Sistemleri , Kimyasal Dozajlama,  UV Su  Sterilizatörleri kullanılılarak arıtılabilen, toprak ve kaya “Sondaj kuyusu” boşluklarında bulunan sudandır. 
  • Sertliği yüksek veya kloru yüksek olabilen devlet su kaynağı, Su Yumuşatma  Sistemleri , Medya Su Filtreleri ile arıtılabilir. 

Finlandiya’da Su Arıtma  

Su arıtma çözümlerimiz Finlandiya’da endüstriyel, ticari, belediye ve ev kullanımlarından oluşabilen çeşitli uygulamalar için uyumludur. Bazı su arıtma yöntemleri, suda bulunan kirleticilerin giderilmesinde etkin bir şekilde çalışan UV ışık sterilizatörlerinin ve klorlamanın kullanımını içerir. Su arıtma sistemlerimiz çok uygun maliyetlidir ve hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelere eşsiz faydalar sağlar. Eralp Kimya, Finlandiya gibi Dünya Sağlık Örgütü gerekliliklerini karşılayan ülkelere su arıtma sistemleri üretmektedir.
 

Eralp Kimya, Dünya Sağlık Örgütü gereksinimlerini karşılayan su arıtma sistemleri üretmektedir. 

Eralp Kimya, çeşitli uygulamalar ve endüstriler için küresel bir B2B su arıtma çözümleri sağlayıcısı olarak 20 yılı aşkın deneyime sahiptir, endüstriyel ihtiyaçlarınızı karşılamak için çok çeşitli ters ozmoz ve su arıtma sistemleri sunar. Eralp Kimya’nın mühendislik ve üretimdeki kapsamlı küresel deneyimi, çok çeşitli müşteri gereksinimlerini ve özelliklerini karşılamak için su arıtma ve ters ozmoz sistemlerini önceden tasarlamamıza ve özelleştirmemize olanak tanır.