Fransa

Fransa’da Ters Ozmoz ve Su Arıtma  

Fransa, Batı Avrupa’da (Korsika adasını içeren ve altmış üç milyon nüfuslu Büyükşehir Fransa) ve beş denizaşırı bölgede (Fransız Guyanası, Guadeloupe, Martinique, Mayotte ve Reunion ile birleşik iki bölge) yerleşik 67 milyonluk bir millettir.   

İngiltere’nin güneydoğusunda, Belçika ve İspanya arasında, Biscay Körfezi ve İngiliz Kanalı’na komşu olan Akdeniz kıyısında, İtalya ve İspanya arasında Batı Avrupa’nın en büyük ülkesidir; 

  

Başlıca çevre sorunları şunları içerir: 

 • Asit yağmurundan kaynaklanan bazı orman hasarı; 
 • Endüstriyel ve araç emisyonlarından kaynaklanan hava kirliliği; 
 • Kentsel atıklardan ve tarımsal akışlardan kaynaklanan su kirliliği 

SU 

Toplam Yenilenebilir Su Kaynakları: 189 cu km (2005) 

Tatlı Su Çekme: 33.16 cu km/yıl (%16 evsel, %74 endüstriyel, %10 tarımsal) 

Kişi Başına Tatlı Su Çekimi: 548 m3/yıl (2000) 

  

Dünya Bankası, en az 80 ülkede su sıkıntısı olduğunu ve 2 milyar insanın temiz suya erişiminin olmadığını bildirdi. Daha da rahatsız edici olanı, Dünya Sağlık Örgütü’nün 1 milyar insanın sadece temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar suya sahip olmadığını, ne yazık ki birçok ülkede suyun kıt veya kirli olduğunu bildirdi. Eralp Kimya, Fransa’nın su kaynaklarına dayalı çok çeşitli filtrasyon ve ekonomik çözümler sunar. 

Fransa’nın başlıca su kaynakları şunlardır: 

 • Yüzey suyu, Ultrafiltrasyon Sistemleri, Acı Su   RO gibi farklı yöntemlerle arıtılabilen nehir, göl veya tatlı su sulak alanlarından gelen sudur. 
 • Deniz suyu Ters  Ozmoz Sistemleri kullanılarak arıtılabilen okyanus veya deniz kaynağından gelen su için tuzdan arındırma kullanılabilir  ;  Desalinasyon Sistemleri. 
 • Yeraltı Suyu veya acı su,  Ters Ozmoz  Sistemleri , Kimyasal Dozajlama,  UV Su  Sterilizatörleri kullanılarak arıtılabilen, toprak ve kaya “Sondaj kuyusu” boşluklarında bulunan sudandır. 
 • Sertliği yüksek veya kloru yüksek olabilen devlet su kaynağı,  Su Yumuşatma  Sistemleri, Medya Su Filtreleri ile arıtılabilir. 

Eralp Kimya su arıtma çözümleri Mühendislerimiz, Fransa’da çeşitli ekstraksiyon yöntemleriyle suya erişimi olmayan evlerin küçük payını kanıtlayan su arıtma projeleri tasarlar, örneğin:

 • Özel su arıtma sistemleri 
 • Ters ozmoz membranları 
 • Yağmur suyu arıtma 
 • Çevresel su arıtma  

Eralp Kimya, Fransa gibi Dünya Sağlık Örgütü gerekliliklerini karşılayan ülkelere su arıtma sistemleri üretmektedir. 

Eralp Kimya, çeşitli uygulamalar ve endüstriler için küresel bir B2B su arıtma çözümleri sağlayıcısı olarak 20 yılı aşkın deneyime sahiptir, endüstriyel ihtiyaçlarınızı karşılamak için çok çeşitli ters ozmoz ve su arıtma sistemleri sunar. Eralp Kimya’nın mühendislik ve üretimdeki kapsamlı küresel deneyimi, çok çeşitli müşteri gereksinimlerini ve özelliklerini karşılamak için su arıtma ve ters ozmoz sistemlerini önceden tasarlamamıza ve özelleştirmemize olanak tanır.