Gürcistan

Gürcistan’da Ters Ozmoz ve Su Arıtma 

Toplam alanı 69.700 kilometrekare (km2) olan Gürcistan, Avrupa’nın güneydoğusunda, Kafkaslar bölgesinde yer almaktadır. Kuzeyde Rusya Federasyonu, güneydoğuda Azerbaycan, güneyde Ermenistan] ve Türkiye, batıda ise Karadeniz ile komşudur. İdari amaçlar için, ülke (yaklaşık 67 ilçeden oluşan) 11 bölgeye ve başkent Tiflis’e bölünmüştür. Nisan 1991’de Sovyetler Birliği’nden bağımsızlığını ilan etti.  

Ülke üç fizyografik bölgeye ayrılabilir; toplam alanın yaklaşık %54’ünü kaplayan dağlar, yaklaşık %33‘ünü yaylalar ve yaklaşık %13‘ünü vadiler. Kuzey sınırı, en yüksek zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 5.000 metre (m) yükseklikte bulunan Kafkas dağlarından oluşur. Bölgenin yaklaşık %70’i deniz seviyesinden 1.700 m’nin altındadır. Ülke genelinde 2.000 m’ye kadar kırpma yapılabilir. Daha yüksek rakımlarda sadece meralar rapor edilir.  

Sovyet döneminin sona ermesinden bu yana, bir arazi özelleştirmesi sürecine girilmiştir. Toplam 3 milyon hektarlık (ha) tarım arazisinin yaklaşık 0,7 milyon hektarı şu anda özel çiftçilerin mülkiyetinde ve işleniyor; 0,3 milyon ha kısa vadeli (3-5 yıl), orta vadeli (25 yıl) veya uzun vadeli (49 yıl) dönemler için çiftçilere kiralanmıştır; 2 milyon hektar ise hala devlete aittir. Bazı tohum yetiştirme çiftlikleri dışında, artık sovhoz (devlet çiftlikleri) veya kolhoz (kolektif çiftlikler) tarafından yönetilmeyen devlete ait arazilerin çoğu ekilmemektedir.  

Ülke iki ana nehir havzası grubuna ayrılabilir:  

  • Ülkenin batısında Karadeniz havzası, bu havzada üretilen RSWR’nin yılda 42,5 kilometreküp (km3/yıl) olduğu tahmin edilmektedir. Ana nehirler kuzeyden güneye, Inguri, Rioni ve Chorokhi’dir. Chorokhi’nin ana akımı Türkiye’den (Çorub Nehri) yükselir ve Türkiye’den gelen akışın yılda 6,3 km3 olduğu tahmin edilmektedir. 
  • Ülkenin doğusunda Hazar Denizi havzası, bu havzada üretilen RSWR’nin 14,4 km3/yıl olduğu tahmin edilmektedir. Başlıca nehirler kuzeyden güneye şunlardır: ülkenin kuzeyinde yükselen ve Hazar Denizi’ne girmeden önce kuzeydoğuya Rusya Federasyonu’na akan Terek ve Andiyskoye nehirleri; Alazani, Iori ve Kura nehirleri, Gürcistan’dan doğup Ajinour Gölü’nden Azerbaycan’a akar ve daha sonra Hazar Denizi’ne girmeden önce Azerbaycan’ın güneydoğusuna akar. Türkiye’de Kura Nehri’nin iki kolu yükselir: Türkiye’den 0,91 km3/yıl olarak tahmin edilen bir girişle Mktvari; ve Potshovi, Türkiye’den tahmini 0,25 km3/yıl girişle. Kura Nehri’nin güney kolu olan Debet Nehri’nin girişinin Ermenistan’dan yılda 0,89 km3 olduğu tahmin edilmektedir. 

  

Ermenistan ve Gürcistan şu anda Khanchali Gölü ve Debet Nehri sularının kullanımına ilişkin anlaşmalar üzerinde çalışıyor.  

  

Dünya Bankası, en az 80 ülkede su sıkıntısı olduğunu ve 2 milyar insanın temiz suya erişiminin olmadığını bildirdi. Daha da rahatsız edici olanı, Dünya Sağlık Örgütü’nün 1 milyar insanın sadece temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar suya sahip olmadığını, ne yazık ki birçok ülkede suyun kıt veya kirli olduğunu bildirdi. 

Eralp Kimya, Gürcistan’ın su kaynaklarına dayalı çok çeşitli filtrasyon ve ekonomik çözümler sunar.  

  

Nehir Havzaları ve Su Kaynakları 

 
Gürcistan’ın  başlıca su kaynakları şunlardır: 

  • Yüzey suyu, Ultrafiltrasyon Sistemleri, Acı Su  RO gibi farklı yöntemlerle arıtılabilen nehir, göl veya tatlı su sulak alanlarından gelen sudur. 
  • Deniz suyu Ters  Ozmoz Sistemleri kullanılarak arıtılabilen okyanus veya deniz kaynağından gelen su için tuzdan arındırma kullanılabilir;  Desalinasyon Sistemleri. 
  • Yeraltı Suyu veya acı su,  Ters Ozmoz  Sistemleri , Kimyasal Dozajlama,  UV Su  Sterilizatörleri kullanılarak arıtılabilen, toprak ve kaya “Sondaj kuyusu” boşluklarında bulunan sudandır. 
  • Sertliği yüksek veya kloru yüksek olabilen devlet su kaynağı, Su Yumuşatma  Sistemleri , Medya Su Filtreleri ile arıtılabilir. 

Gürcistan’da Su Arıtma  

Gürcistan’da su arıtma, suda tespit edilen tüm kirleticileri tüketmek ve diğer uygulamalar için kullanmak için yeterince güvenli bir seviyeye ulaşana kadar azaltmaktan oluşur. Eralp Kimya, Gürcistan’a Dünya Sağlık Örgütü gereksinimlerini karşılayan su arıtma sistemleri üretir ve tedarik eder.
 

Eralp Kimya, Dünya Sağlık Örgütü gereksinimlerini karşılayan su arıtma sistemleri üretmektedir. 

Eralp Kimya, çeşitli uygulamalar ve endüstriler için küresel bir B2B su arıtma çözümleri sağlayıcısı olarak 20 yılı aşkın deneyime sahiptir, endüstriyel ihtiyaçlarınızı karşılamak için çok çeşitli ters ozmoz ve su arıtma sistemleri sunar. Eralp Kimya’nın mühendislik ve üretimdeki kapsamlı küresel deneyimi, çok çeşitli müşteri gereksinimlerini ve özelliklerini karşılamak için su arıtma ve ters ozmoz sistemlerini önceden tasarlamamıza ve özelleştirmemize olanak tanır.