İspanya

İspanya’da Ters Ozmoz ve Su Arıtma 

İspanya, güneybatı Avrupa’da, Akdeniz, Kuzey Atlantik Okyanusu ve Biscay Körfezi sınırında, kırk yedi milyonluk bir ülkedir.  

İber Yarımadası’nın yaklaşık %84’ünü kaplar. Pirene Dağları, kuzeydoğuda Fransa ile doğal bir sınır sağlar. 

  

Başlıca çevre sorunları şunları içerir: 

  • Ham kanalizasyon ve açık deniz petrol ve gaz üretiminden kaynaklanan atık sulardan Akdeniz’in kirlenmesi
  • Ülke çapında su kalitesi ve miktarı
  • Hava kirliliği
  • Ormansızlaşma
  • Çölleşme

  

SU 

Toplam Yenilenebilir Su Kaynakları: 111,1 cu km (2005) 

Tatlı Su Çekme: 37.22 cu km/yıl (%13 evsel, %19 sanayi, %68 tarım) 

Dünya Bankası, en az 80 ülkede su sıkıntısı olduğunu ve 2 milyar insanın temiz suya erişiminin olmadığını bildirdi. Daha da rahatsız edici olanı, Dünya Sağlık Örgütü’nün 1 milyar insanın sadece temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar suya sahip olmadığını, ne yazık ki birçok ülkede suyun kıt veya kirli olduğunu bildirdi. 

 Eralp Kimya, İspanya’nın su kaynaklarına dayalı çok çeşitli filtrasyon ve ekonomik çözümler sunar. 

İspanya’nın başlıca su kaynakları şunlardır: 

  • Yüzey suyu, Ultrafiltrasyon Sistemleri, Acı Su  RO gibi farklı yöntemlerle arıtılabilen nehir, göl veya tatlı su sulak alanlarından gelen sudur. 
  • Deniz suyu Ters  Ozmoz Sistemleri kullanılarak arıtılabilen okyanus veya deniz kaynağından gelen su için tuzdan arındırma kullanılabilir;  Desalinasyon Sistemleri. 
  • Yeraltı Suyu veya acı su,  Ters Ozmoz  Sistemleri,  Kimyasal Dozajlama,  UV Su  Sterilizatörleri kullanılarak arıtılabilen, toprak ve kaya “Sondaj kuyusu” boşluklarında bulunan sudandır. 
  • Sertliği yüksek veya kloru yüksek olabilen devlet su kaynağı,  Su Yumuşatma  Sistemleri, Medya Su Filtreleri ile arıtılabilir. 

İspanya’da Su Arıtma  

Eralp Kimya, İspanya’da Dünya Sağlık Örgütü gereksinimlerini karşılayan su arıtma sistemleri üretmektedir. Su arıtma projelerimiz, İspanya sakinlerine ultra saf su sağlamak ve ülke genelinde yüksek kaliteli su dağıtımını sürdürmek için tasarlanmıştır.
  

Eralp Kimya, çeşitli uygulamalar ve endüstriler için küresel bir B2B su arıtma çözümleri sağlayıcısı olarak 20 yılı aşkın deneyime sahiptir, endüstriyel ihtiyaçlarınızı karşılamak için çok çeşitli ters ozmoz ve su arıtma sistemleri sunar. Eralp Kimya’nın mühendislik ve üretimdeki kapsamlı küresel deneyimi, çok çeşitli müşteri gereksinimlerini ve özelliklerini karşılamak için su arıtma ve ters ozmoz sistemlerini önceden tasarlamamıza ve özelleştirmemize olanak tanır.