İsviçre

İsviçre’de Ters Ozmoz ve Su Arıtma 

İsviçre, Orta Avrupa’da, Fransa’nın doğusunda, İtalya’nın kuzeyinde 8,6 milyondan fazla insanın yaşadığı karayla çevrili bir ülkedir. Kuzey ve Güney Avrupa’nın kavşağındadır. 

Güneydoğu Fransa, kuzey İtalya ve güneybatı Avusturya ile birlikte, Alpler’deki en yüksek rakımlara sahiptir. 

  

Başlıca çevre sorunları şunları içerir: 

  • Araç emisyonlarından ve açık havada yanmadan kaynaklanan hava kirliliği
  • Asit yağmuru
  • Tarımsal gübrelerin artan kullanımından kaynaklanan su kirliliği
  • Biyolojik çeşitliliğin kaybı

SU 

Toplam Yenilenebilir Su Kaynakları: 53,3 cu km (2005) 

Tatlı Su Çekme: 2,52 cu km/yıl (%24 evsel, %74 sanayi, %2 tarım) 

Kişi Başına Tatlı Su Çekimi: 348 m3/yıl (2002) 

Dünya Bankası, en az 80 ülkede su sıkıntısı olduğunu ve 2 milyar insanın temiz suya erişiminin olmadığını bildirdi. Daha da rahatsız edici olanı, Dünya Sağlık Örgütü’nün 1 milyar insanın sadece temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar suya sahip olmadığını, ne yazık ki birçok ülkede suyun kıt veya kirli olduğunu bildiriyor. 

 Eralp Kimya, İsviçre’nin su kaynaklarına dayalı çok çeşitli filtrasyon ve ekonomik çözümler sağlar. 

İsviçre’nin başlıca su kaynakları şunlardır: 

  • Yüzey suyu, Ultrafiltrasyon Sistemleri, Acı Su  RO gibi farklı yöntemlerle arıtılabilen nehir, göl veya tatlı su sulak alanlarından gelen sudur. 
  • Deniz suyu Ters  Ozmoz Sistemleri kullanılarak arıtılabilen okyanus veya deniz kaynağından gelen su için tuzdan arındırma kullanılabilir; Desalinasyon Sistemleri. 
  • Yeraltı Suyu veya acı su,  Ters Ozmoz  Sistemleri,  Kimyasal Dozajlama,  UV Su  Sterilizatörleri kullanılarak arıtılabilen, toprak ve kaya “Sondaj kuyusu” boşluklarında bulunan sudandır. 
  • Sertliği yüksek veya kloru yüksek olabilen devlet su kaynağı,  Su Yumuşatma  Sistemleri , Medya Su Filtreleri ile arıtılabilir. 

İsviçre’de Su Arıtma 

Eralp Kimya, İsviçre’de Dünya Sağlık Örgütü gereksinimlerini karşılayan su arıtma sistemleri üretmektedir. Su filtrasyon teknolojimiz, su arıtma işlemi tamamlandıktan sonra kirletici madde kalmamasını sağlayacaktır.
  

Eralp Kimya, çeşitli uygulamalar ve endüstriler için küresel bir B2B su arıtma çözümleri sağlayıcısı olarak 20 yılı aşkın deneyime sahiptir, endüstriyel ihtiyaçlarınızı karşılamak için çok çeşitli ters ozmoz ve su arıtma sistemleri sunar. Eralp Kimya’nın mühendislik ve üretimdeki kapsamlı küresel deneyimi, çok çeşitli müşteri gereksinimlerini ve özelliklerini karşılamak için su arıtma ve ters ozmoz sistemlerini önceden tasarlamamıza ve özelleştirmemize olanak tanır.