İzlanda

İzlanda’da Ters Ozmoz ve Su Arıtma 

İzlanda, Kuzey Avrupa’da, Grönland Denizi ile Kuzey Atlantik Okyanusu arasında, Birleşik Krallık’ın kuzeybatısında, kuzey ucu Kuzey Kutup Dairesi’nin hemen güneyinde yer alan 340.000 kişilik bir ada ülkesidir. 

Kuzey Atlantik Okyanusu’ndaki en büyük ikinci ada, tamamen volkanik (Orta Atlantik Sırtı’nda bulunur ve yılda bir santimetre oranında ayrılır) ve bazaltik kayadan oluşur. Hava genellikle soğuk ve yağışlıdır ve battaniye bataklıkları yaygındır. Yüzey sadece kısmen bitki örtüsü ile kaplıdır, geri kalanı çıplak kaya, kar ve buzullardır. Ülkenin iç kısmı, dağlar, buzullar, volkanlar ve şelaleler ile büyük ölçüde kutup çölüdür. 

Başlıca çevre sorunları şunları içerir: Gübre akışından kaynaklanan su kirliliği ve yetersiz atık su arıtımı. 

  

SU 

Toplam Yenilenebilir Su Kaynakları: 170 cu km (2005) 

Tatlı Su Çekimi: 0.17 cu km/yıl (%34/%66/0%) (%34 evsel, %66 endüstriyel, %0 tarım) 

Kişi Başına Tatlı Su Çekme: 567 m3/yıl (2003) 

  

Dünya Bankası, en az 80 ülkede su sıkıntısı olduğunu ve 2 milyar insanın temiz suya erişiminin olmadığını bildirdi. Daha da rahatsız edici olanı, Dünya Sağlık Örgütü’nün 1 milyar insanın sadece temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar suya sahip olmadığını, ne yazık ki birçok ülkede suyun kıt veya kirli olduğunu bildirdi. 

Eralp Kimya, İzlanda’nın su kaynaklarına dayalı çok çeşitli filtreleme ve ekonomik çözümler sunar.

İzlanda’nın  başlıca su kaynakları şunlardır: 

  • Yüzey suyu, Ultrafiltrasyon Sistemleri, Acı Su  RO gibi farklı yöntemlerle arıtılabilen nehir, göl veya tatlı su sulak alanlarından gelen sudur. 
  • Deniz suyu Ters  Ozmoz Sistemleri kullanılarak arıtılabilen okyanus veya deniz kaynağından gelen su için tuzdan arındırma kullanılabilir;  Desalinasyon Sistemleri. 
  • Yeraltı Suyu veya acı su,  Ters Ozmoz  Sistemleri,  Kimyasal Dozajlama,  UV Su  Sterilizatörleri kullanılarak arıtılabilen, toprak ve kaya “Sondaj kuyusu” boşluklarında bulunan sudandır. 
  • Sertliği yüksek veya kloru yüksek olabilen devlet su kaynağı,  Su Yumuşatma  Sistemleri , Medya Su Filtreleri ile arıtılabilir. 

İzlanda’da Su Arıtma  

Amacımız, birinci sınıf özel su arıtma sistemleri sağlayarak İzlanda genelinde tüketilebilir su kalitesindeki bölgesel farklılıkları azaltmaktır. Eralp Kimya, İzlanda’da Dünya Sağlık Örgütü gereksinimlerini karşılayan su arıtma sistemleri üretmektedir.
 

Eralp Kimya, Dünya Sağlık Örgütü gereksinimlerini karşılayan su arıtma sistemleri üretmektedir. 

Eralp Kimya, çeşitli uygulamalar ve endüstriler için küresel bir B2B su arıtma çözümleri sağlayıcısı olarak 20 yılı aşkın deneyime sahiptir, endüstriyel ihtiyaçlarınızı karşılamak için çok çeşitli ters ozmoz ve su arıtma sistemleri sunar. Eralp Kimya’nın mühendislik ve üretimdeki kapsamlı küresel deneyimi, çok çeşitli müşteri gereksinimlerini ve özelliklerini karşılamak için su arıtma ve ters ozmoz sistemlerini önceden tasarlamamıza ve özelleştirmemize olanak tanır.