Kıbrıs

Kıbrıs’ta Ters Ozmoz ve Su Arıtma 

Kıbrıs, 9.250 kilometrekare(km2) yüz ölçümü ile Doğu Akdeniz’in en büyük adasıdır. Adanın topografyasının ana özellikleri arasında iki sıradağ yer alır; kuzeyde 1.024 metreye(m) yükselen Girne ve merkezde 1.951 metreye yükselen Troodos. Bu iki ana sıradağ arasında, deniz seviyesinden yaklaşık 325 metreye kadar yükselen geniş bir ova olan Mesaoria Ovası yer alır. İki dağ silsilesi ile deniz arasında dar verimli kıyı ovaları vardır. 

Bu ülke profilinin ve beraberindeki tabloların aksi belirtilmedikçe atıfta bulunacağı, şu anda hükümet kontrolü altındaki ülkenin alanı yaklaşık 5.807 km2’dir. Ekilebilir alanın, hükümet kontrolü altındaki toplam alanın %28’i olan 165.433 hektar (ha) olduğu tahmin edilmektedir. 1994 yılında ekili arazi 111.649 hektardı, bunun 69.509 hektarı yıllık mahsul ve 42.140 hektarı kalıcı mahsullerden oluşuyordu. Çoğu arazi özeldir, 51.300 çiftlik işletmesi vardır ve 1994 Tarım sayımına göre ortalama işletme büyüklüğü 3.5 hektardır 4.5 parsele bölünmüştür. 

Su Kaynakları 

Kıbrıs’ın hükümet kontrolündeki bölgesi için bir su dengesi kolayca hesaplanamaz. Ancak tüm ada için bir su dengesi, 900 milyon m3/yıl yenilenebilir su kaynağına işaret etmektedir. Yüzey akışının yaklaşık 830 milyon m3/yıl olduğu tahmin edilmektedir. Doğal akifer beslenmesinin 300 milyon m3 olduğu tahmin edilmektedir, bunun yaklaşık 70 milyon m3’ü denize akar ve 100 milyon m3’ü kaynaklardan çıkar. 

 

Sürekli akış sağlamayan 14 ana nehir vardır. Bu nehirlerin su kaynağı Trodos Dağları’ndan gelmektedir. Ana yeraltı suyu akiferleri Batı Mesaoria (Morphou), Kokkinochoria (Güneydoğu ve Doğu Mesaoria) ve Akrotiri’dir. Ülkenin diğer bölgelerinde daha küçük akiferler bulunmaktadır. 

  

Kaynak suyu ve yeraltı suyu, su kaynaklarının geliştirilmesinin ilk hedefiydi. Geleneksel olarak bu su ucuzdu ve bireysel çiftçiler veya çiftçilerin sulama bölümleri veya birlikleri tarafından geliştirilmesi kolaydı. İlk durumda, çiftçiler yayları veya tüp kuyuları bireysel olarak geliştirirken, ikinci durumda su kaynakları, sermaye harcamaları için devlet sübvansiyonu almaya hak kazanan bir grup çiftçi tarafından geliştirilir. Her iki durumda da, herhangi bir su çalışmasına başlamadan önce bir hükümet izni gereklidir. Normalde bu planlar küçüktür ve 1 ila 3 hektarı kapsarlar, ancak son yıllarda daha büyük planlar da geliştirilmiştir. 

Dünya Bankası, en az 80 ülkede su sıkıntısı olduğunu ve 2 milyar insanın temiz suya erişiminin olmadığını bildiriyor. Daha da rahatsız edici olanı, Dünya Sağlık Örgütü’nün 1 milyar insanın sadece temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar suya sahip olmadığını, ne yazık ki birçok ülkede suyun kıt veya kirli olduğunu bildiriyor. 

Eralp Kimya, Kıbrıs’ın su kaynaklarına dayalı geniş bir filtrasyon yelpazesi ve ekonomik çözümler sunar. 

Kıbrıs’ın başlıca su kaynakları şunlardır: 

 • Yüzey suyu, Ultrafiltrasyon Sistemleri, Acı Su  RO gibi farklı yöntemlerle arıtılabilen nehir, göl veya tatlı su sulak alanlarından gelen sudur. 
 • Deniz suyu Ters  Ozmoz Sistemleri kullanılarak arıtılabilen okyanus veya deniz kaynağından gelen su için tuzdan arındırma kullanılabilir;  Desalinasyon Sistemleri. 
 • Yeraltı Suyu veya acı su,  Ters Ozmoz  Sistemleri , Kimyasal Dozajlama,  UV Su  Sterilizatörleri kullanılarak arıtılabilen, toprak ve kaya “Sondaj kuyusu” boşluklarında bulunan sudandır. 
 • Sertliği yüksek veya kloru yüksek olabilen devlet su kaynağı,  Su Yumuşatma  Sistemleri, Medya Su Filtreleri ile arıtılabilir. 

Kıbrıs’taki su arıtmamız, aşağıdaki uygulamalarda temiz su üretimi sağlamaktan oluşur:  

 • Yiyecek ve İçecek Su Arıtma 
 • Okul Suyu Arıtma 
 • Belediye Su Arıtma 
 • Otel Su Arıtma 
 • Hastane Su Arıtma 
 • Açık Deniz Su Arıtma 
 • Maden Suyu Arıtma 
 • Deniz Suyu Arıtma 
 • Evsel Su Filtreleri 

Eralp Kimya, Kıbrıs’ta Dünya Sağlık Örgütü gereksinimlerini karşılayan su arıtma sistemleri üretmektedir. 

Eralp Kimya, çeşitli uygulamalar ve endüstriler için küresel bir B2B su arıtma çözümleri sağlayıcısı olarak 20 yılı aşkın deneyime sahiptir, endüstriyel ihtiyaçlarınızı karşılamak için çok çeşitli ters ozmoz ve su arıtma sistemleri sunar. Eralp Kimya’nın mühendislik ve üretimdeki kapsamlı küresel deneyimi, çok çeşitli müşteri gereksinimlerini ve özelliklerini karşılamak için su arıtma ve ters ozmoz sistemlerini önceden tasarlamamıza ve özelleştirmemize olanak tanır.