Litvanya

Litvanya’da Ters Ozmoz ve Su Arıtma 

 Toplam alanı 65.200 kilometrekare (km2) olan Litvanya, üç Baltık ülkesinden biridir. Batıda Baltık Denizi, kuzeyde Letonya, doğu ve güneydoğuda Beyaz Rusya, güneybatıda Polonya ve Rusya Federasyonu ile çevrilidir. Mart 1990’da Sovyetler Birliği’nden bağımsızlığını ilan etmiş, İdari amaçlar için Litvanya on bölgeye ayrılmıştır. 

  Litvanya, doğu Avrupa ovasının bir parçasıdır. Ülke içinde, düz açık ovaları tepelik yaylalar ile değişmektedir. Batıdan doğuya, üç ova ayırt edilebilir: Pajuris, orta ova ve doğu ova. Benzer şekilde, üç yayla vardır: Zemaiciai (veya Baltık), Aukstaiciai ve doğu yaylası. En yüksek tepenin zirvesi deniz seviyesinden 293 metre (m) yüksekliktedir. 

  

Nehir Havzaları ve Su Kaynakları 

  Nehirler ve göller uzun zamandır su yolu olarak kullanılmaktadır. Ancak ülkenin güneyindeki Nemunas Nehri hariç, navigasyon için çok uygun değildir. Ülke içinde uzunluğu 10 kilometreyi (km) aşan, 21’i 100 km’den uzun 722 nehir bulunmaktadır. Nehirlerin çoğu orta ovadan ve Zemaiciai yaylasının batı kısmından akar. 

  

Litvanya’da altı büyük nehir havzası ayırt edilebilir: 

  • Nemunas havzası: Ülkenin açık ara en büyük nehir havzasıdır ve ülkenin %65,9’unu kaplar. Nemunas Nehri Beyaz Rusya’da doğar ve güneyde Litvanya’ya girer. Önce kuzeye akar, sonra batıya döner. Baltık Denizi’ne akmadan önce Litvanya ve Rusya Federasyonu arasındaki sınır haline gelir. Başlıca kolları Belarus’ta yükselen Neris Nehri ve Polonya’da yükselen Sesupe Nehri’dir.
  • Lielupe havzası: Ülkenin %16,4’ünü kapsıyor. Svete, Musa ve Memele gibi birkaç nehir Litvanya’nın kuzeyinde yükselir. Letonya’ya akarlar ve birleştikten sonra Lielupe Nehri olurlar.
  • Venta havzası: Ülkenin %9.1’ini kapsıyor. Venta Nehri, Litvanya’nın kuzeybatısında yükselir ve Letonya’ya akar.
  • Kıyı havzaları grubu: Ülkenin %4,4‘ünü kapsıyorlar.
  • Daugava Nehri havzası: Kuzeydoğuda ülkenin %4,1’ini kaplar. Daugava Nehri Litvanya’da akmıyor. Litvanya’da yükselen bazı kollar, kuzeydoğuya, Daugava Nehri’ne aktıkları Letonya’ya akar.
  • Pregel havzası: Güneybatıda ülkenin %0,1’inden daha azını kaplar. Batıya, Rusya Federasyonu’na akar.

Dünya Bankası, en az 80 ülkede su sıkıntısı olduğunu ve 2 milyar insanın temiz suya erişiminin olmadığını bildirdi. Daha da rahatsız edici olanı, Dünya Sağlık Örgütü’nün 1 milyar insanın sadece temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar suya sahip olmadığını, ne yazık ki birçok ülkede suyun kıt veya kirli olduğunu bildirdi. 

Eralp Kimya, Litvanya’nın su kaynaklarına dayalı çok çeşitli filtreleme ve ekonomik çözümler sunar. 

 Litvanya’nın başlıca su kaynakları şunlardır:

  •   Yüzey suyu, Ultrafiltrasyon Sistemleri, Acı Su  RO gibi farklı yöntemlerle arıtılabilen nehir, göl veya tatlı su sulak alanlarından gelen sudur  . 
  • Deniz suyu Ters  Ozmoz Sistemleri kullanılarak arıtılabilen okyanus veya deniz kaynağından gelen su için tuzdan arındırma kullanılabilir;  Desalinasyon Sistemleri. 
  • Yeraltı Suyu veya acı su,  Ters Ozmoz  Sistemleri , Kimyasal Dozajlama,  UV Su  Sterilizatörleri kullanılarak arıtılabilen, toprak ve kaya “Sondaj kuyusu” boşluklarında bulunan sudandır. 
  • Sertliği yüksek veya kloru yüksek olabilen devlet su kaynağı,  Su Yumuşatma  Sistemleri, Medya Su Filtreleri ile arıtılabilir. 

Litvanya’da Su Arıtma 

 Litvanya’ya tedarik ettiğimiz su arıtma teknolojisi, güvenli ve tüketilebilir su üretimi için yemdeki tüm patojenleri ve zararlı maddeleri öldürmede etkin bir şekilde çalışmaktadır. Eralp Kimya, Litvanya’da Dünya Sağlık Örgütü gereksinimlerini karşılayan su arıtma sistemleri üretir ve tedarik eder.
 

Eralp Kimya, Dünya Sağlık Örgütü gereksinimlerini karşılayan su arıtma sistemleri üretmektedir. 

Eralp Kimya, çeşitli uygulamalar ve endüstriler için küresel bir B2B su arıtma çözümleri sağlayıcısı olarak 20 yılı aşkın deneyime sahiptir, endüstriyel ihtiyaçlarınızı karşılamak için çok çeşitli ters ozmoz ve su arıtma sistemleri sunar. Eralp Kimya’nın mühendislik ve üretimdeki kapsamlı küresel deneyimi, çok çeşitli müşteri gereksinimlerini ve özelliklerini karşılamak için su arıtma ve ters ozmoz sistemlerini önceden tasarlamamıza ve özelleştirmemize olanak tanır.