Macaristan

Macaristan’da Ters Ozmoz ve Su Arıtma 

Macaristan, Romanya’nın kuzeybatısında ve Avusturya’nın güneydoğusunda, Orta Avrupa’da on milyon nüfuslu bir ülkedir. 

Başlıca çevre sorunları arasında Macaristan’ın atık yönetimi, enerji verimliliği ve hava, toprak ve su kirliliği standartlarının büyük yatırımlar gerektiren Avrupa Birliği gerekliliklerini karşılayacak şekilde yükseltilmesi yer alıyor. 

Kara ile çevrili Macaristan, Batı Avrupa ve Balkan Yarımadası ile Ukrayna ve Akdeniz havzası arasındaki ana kara yollarının üzerinde stratejik bir konuma sahiptir. 

  

SU 

Toplam Yenilenebilir Su Kaynakları: 120 cu km (2005) 

Tatlı Su Çekimi: 21.03 cu km/yıl (% yerli, %59 sanayi, %32 tarım) 

Kişi Başına Tatlı Su Çekme: 2.082 m3/yıl (2001) 

  

Dünya Bankası, en az 80 ülkede su sıkıntısı olduğunu ve 2 milyar insanın temiz suya erişiminin olmadığını bildirdi. Daha da rahatsız edici olanı, Dünya Sağlık Örgütü’nün 1 milyar insanın sadece temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar suya sahip olmadığını, ne yazık ki birçok ülkede suyun kıt veya kirli olduğunu bildirdi. 

Eralp Kimya, Macaristan’ın su kaynaklarına dayalı çok çeşitli filtreleme ve ekonomik çözümler sunar.

Macaristan’ın  başlıca su kaynakları şunlardır: 

  • Yüzey suyu, Ultrafiltrasyon Sistemleri, Acı Su  RO gibi farklı yöntemlerle arıtılabilen nehir, göl veya tatlı su sulak alanlarından gelen sudur. 
  • Deniz suyu Ters  Ozmoz Sistemleri kullanılarak arıtılabilen okyanus veya deniz kaynağından gelen su için tuzdan arındırma kullanılabilir;  Desalinasyon Sistemleri. 
  • Yeraltı Suyu veya acı su, Ters Ozmoz  Sistemleri,  Kimyasal Dozajlama,  UV Su  Sterilizatörleri kullanılarak arıtılabilen, toprak ve kaya “Sondaj kuyusu” boşluklarında bulunan sudandır. 
  • Sertliği yüksek veya kloru yüksek olabilen devlet su kaynağı,  Su Yumuşatma  Sistemleri, Medya Su Filtreleri ile arıtılabilir. 

Macaristan’da Saf Su Arıtma  

Macaristan’ın birçok yerinde güvenli içme suyuna erişilebilirken, Eralp Kimya suyun mevcut olmadığı alanların içme suyu altyapısını iyileştiren su arıtma sistemleri sağlar. Eralp Kimya, Macaristan’da Dünya Sağlık Örgütü gereksinimlerini karşılayan su arıtma sistemleri üretir ve tedarik eder.
 

Eralp Kimya, çeşitli uygulamalar ve endüstriler için küresel bir B2B su arıtma çözümleri sağlayıcısı olarak 20 yılı aşkın deneyime sahiptir, endüstriyel ihtiyaçlarınızı karşılamak için çok çeşitli ters ozmoz ve su arıtma sistemleri sunar. Eralp Kimya’nın mühendislik ve üretimdeki kapsamlı küresel deneyimi, çok çeşitli müşteri gereksinimlerini ve özelliklerini karşılamak için su arıtma ve ters ozmoz sistemlerini önceden tasarlamamıza ve özelleştirmemize olanak tanır.