Man Adası

Man Adası’nda Ters Ozmoz ve Su Arıtma 

Man Adası, İrlanda Denizi’nde, Büyük Britanya ile İrlanda arasında, yaklaşık 85.000 kişilik bir adadır. Ayrıca küçük bir adacık olan Buzağı, güneybatıda yer alır ve bir kuş barınağıdır. 

Man Adası, bir İngiliz idaresi altındadır, ancak İngiltere’nin veya Avrupa Birliği’nin bir parçası değildir. Bununla birlikte, Birleşik Krallık Hükümeti savunmasından ve uluslararası temsilinden anayasal olarak sorumlu olmaya devam etmektedir. 

Başlıca çevresel sorunları arasında atık bertarafı (hem evsel hem de endüstriyel) ve sınır aşan hava kirliliği bulunmaktadır. 

  

Dünya Bankası, en az 80 ülkede su sıkıntısı olduğunu ve 2 milyar insanın temiz suya erişiminin olmadığını bildirdi. Daha da rahatsız edici olanı, Dünya Sağlık Örgütü’nün 1 milyar insanın sadece temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar suya sahip olmadığını, ne yazık ki birçok ülkede suyun kıt veya kirli olduğunu bildirdi. 

Eralp Kimya, Man Adası’nda su kaynaklarına dayalı olarak geniş bir yelpazede filtrasyon ve ekonomik çözümler sunar 

 

Man Adası’nın ana su kaynakları şunlardır:  

  • Yüzey suyu, Ultrafiltrasyon Sistemleri, Acı Su  RO gibi farklı yöntemlerle arıtılabilen nehir, göl veya tatlı su sulak alanlarından gelen sudur. 
  • Deniz suyu Ters  Ozmoz Sistemleri kullanılarak arıtılabilen okyanus veya deniz kaynağından gelen su için tuzdan arındırma kullanılabilir;  Desalinasyon Sistemleri. 
  • Yeraltı Suyu veya acı su,  Ters Ozmoz  Sistemleri, Kimyasal Dozajlama,  UV Su  Sterilizatörleri kullanılarak arıtılabilen, toprak ve kaya “Sondaj kuyusu” boşluklarında bulunan sudandır. 
  • Sertliği yüksek veya kloru yüksek olabilen devlet su kaynağı,  Su Yumuşatma  Sistemleri ,  Medya Su Filtreleri ile arıtılabilir. 

Man Adası’nda saf su arıtma amacımız, özel su arıtma sistemleri sağlayarak Man Adası’ndaki hassas bölgelere tatlı ve içilebilir su sağlamaktır. Eralp Kimya, Man Adası’nda Dünya Sağlık Örgütü gereksinimlerini karşılayan su arıtma sistemleri üretmektedir.
  

Eralp Kimya, çeşitli uygulamalar ve endüstriler için küresel bir B2B su arıtma çözümleri sağlayıcısı olarak 20 yılı aşkın deneyime sahiptir, endüstriyel ihtiyaçlarınızı karşılamak için çok çeşitli ters ozmoz ve su arıtma sistemleri sunar. Eralp Kimya’nın mühendislik ve üretimdeki kapsamlı küresel deneyimi, çok çeşitli müşteri gereksinimlerini ve özelliklerini karşılamak için su arıtma ve ters ozmoz sistemlerini önceden tasarlamamıza ve özelleştirmemize olanak tanır.