Portekiz

Portekiz’de Ters Ozmoz ve Su Arıtma 

Portekiz, İspanya’nın batısında, Kuzey Atlantik Okyanusu sınırında, güneybatı Avrupa’da yaklaşık 10,2 milyonluk bir millettir. 

Portekiz, Azor ve Madeira’nın Atlantik adalarını içerir. 

  

Başlıca çevre sorunları şunları içerir: 

  • Toprak erozyonu
  • Endüstriyel ve araç emisyonlarından kaynaklanan hava kirliliği
  • Özellikle kıyı bölgelerinde su kirliliği

  

SU 

Toplam Yenilenebilir Su Kaynakları: 73,6 cu km (2005) 

Tatlı Su Çekimi: 11.09 cu km/yıl (%10 evsel, %12 sanayi, %78 tarım) 

Kişi Başına Tatlı Su Çekme: 1.056 m3/yıl (1998) 

  

Dünya Bankası, en az 80 ülkede su sıkıntısı olduğunu ve 2 milyar insanın temiz suya erişiminin olmadığını bildirdi. Daha da rahatsız edici olanı, Dünya Sağlık Örgütü’nün 1 milyar insanın sadece temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar suya sahip olmadığını, ne yazık ki birçok ülkede suyun kıt veya kirli olduğunu bildirdi. 

 Eralp Kimya, Portekiz’in su kaynaklarına dayalı çok çeşitli filtrasyon ve ekonomik çözümler sunar. 

Portekiz’in başlıca su kaynakları şunlardır: 

  • Yüzey suyu, Ultrafiltrasyon Sistemleri, Acı Su  RO gibi farklı yöntemlerle arıtılabilen nehir, göl veya tatlı su sulak alanlarından gelen sudur. 
  • Deniz suyu Ters  Ozmoz Sistemleri kullanılarak arıtılabilen okyanus veya deniz kaynağından gelen su için tuzdan arındırma kullanılabilir;  Desalinasyon Sistemleri. 
  • Yeraltı Suyu veya acı su, Ters Ozmoz  Sistemleri, Kimyasal Dozajlama, UV Su  Sterilizatörleri kullanılarak arıtılabilen, toprak ve kaya “Sondaj kuyusu” boşluklarında bulunan sudandır. 
  • Sertliği yüksek veya kloru yüksek olabilen devlet su kaynağı,  Su Yumuşatma  Sistemleri, Medya Su Filtreleri ile arıtılabilir. 

Portekiz’de Su Arıtma  

Portekiz, Avrupa Birliği’nden gelen parasal yardım nedeniyle son birkaç on yılda su arıtma teknolojisinde bir dizi gelişme gördü. Bununla birlikte, Portekiz’in sağlık tesislerinin çoğu kırsal ve dağlık alanlarda yetersiz kalırken, nüfusun bazı kesimlerinin su kaynakları düşük kaliteli belediyeler tarafından yönetilmektedir. Eralp Kimya, Portekiz’de Dünya Sağlık Örgütü gereksinimlerini karşılayan yüksek kaliteli su arıtma sistemleri sağlayarak bu sorunu çözmeye çalışmaktadır.
 

Eralp Kimya, Dünya Sağlık Örgütü gereksinimlerini karşılayan su arıtma sistemleri üretmektedir. 

Eralp Kimya, çeşitli uygulamalar ve endüstriler için küresel bir B2B su arıtma çözümleri sağlayıcısı olarak 20 yılı aşkın deneyime sahiptir, endüstriyel ihtiyaçlarınızı karşılamak için çok çeşitli ters ozmoz ve su arıtma sistemleri sunar. Eralp Kimya’nın mühendislik ve üretimdeki kapsamlı küresel deneyimi, çok çeşitli müşteri gereksinimlerini ve özelliklerini karşılamak için su arıtma ve ters ozmoz sistemlerini önceden tasarlamamıza ve özelleştirmemize olanak tanır.