Romanya

Romanya’da Ters Ozmoz ve Su Arıtma 

Romanya, Doğu Avrupa’da Karadeniz’i doğuda sınırlayan yirmi iki milyonluk bir millettir. Moldova ve Ukrayna kuzey ve kuzeydoğuda, Macaristan ve Sırbistan batıda ve Bulgaristan güneydedir. 

Romanya, en şiddetli güney ve güneybatıda meydana gelen depremlere karşı duyarlıdır. Jeolojik yapı ve iklim toprak kaymalarını teşvik eder. 

Ülkenin karşı karşıya olduğu çevre sorunları şunları içerir: 

  • Toprak erozyonu ve bozulması
  • Su kirliliği
  • Güneyde endüstriyel atıklardan kaynaklanan hava kirliliği
  • Tuna deltası sulak alanlarının kirlenmesi

SU 

Toplam Yenilenebilir Su Kaynakları: 42,3 cu km (2003) 

Tatlı Su Çekme 6,5 km/yıl (%9 evsel, %34 sanayi, %57 tarım): 

Kişi Başına Tatlı Su Çekme: 299 m³/yıl (2003) 

  

Dünya Bankası, en az 80 ülkede su sıkıntısı olduğunu ve 2 milyar insanın temiz suya erişiminin olmadığını bildirdi. Daha da rahatsız edici olanı, Dünya Sağlık Örgütü’nün 1 milyar insanın sadece temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar suya sahip olmadığını, ne yazık ki birçok ülkede suyun kıt veya kirli olduğunu bildirdi. 

Eralp Kimya, Romanya’nın su kaynaklarına dayalı çok çeşitli filtrasyon ve ekonomik çözümler sunar.

Romanya’nın başlıca su kaynakları şunlardır: 

  • Yüzey suyu, Ultrafiltrasyon Sistemleri, Acı Su  RO gibi farklı yöntemlerle arıtılabilen nehir, göl veya tatlı su sulak alanlarından gelen sudur. 
  • Deniz suyu Ters  Ozmoz Sistemleri kullanılarak arıtılabilen okyanus veya deniz kaynağından gelen su için tuzdan arındırma kullanılabilir;  Desalinasyon Sistemleri. 
  • Yeraltı Suyu veya acı su,  Ters Ozmoz  Sistemleri ,  Kimyasal Dozajlama,  UV Su  Sterilizatörleri kullanılarak arıtılabilen, toprak ve kaya “Sondaj kuyusu” boşluklarında bulunan sudandır. 
  • Sertliği yüksek veya kloru yüksek olabilen devlet su kaynağı,  Su Yumuşatma  Sistemleri, Medya Su Filtreleri ile arıtılabilir. 

Romanya’da Su Arıtma  

Eralp Kimya, Romanya gibi gelişmekte olan ülkelere yeraltı suyu, deniz suyu ve yüzey suyu kaynaklarının arıtılmasına dayalı sistemlerle büyük miktarlarda su arıtma çözümleri sağladık. Su arıtma projelerimiz, belirli bir ülkenin ihtiyaçlarına göre özel olarak hazırlanmış modern su filtreleme sistemlerinin değerlendirilmesini, tasarlanmasını, gözden geçirilmesini ve tedarik edilmesini içeren çeşitli süreçleri kapsar. Eralp Kimya, Romanya’da Dünya Sağlık Örgütü gereksinimlerini karşılayan yüksek kaliteli su arıtma sistemleri üretmeye ve dağıtmaya kararlıdır.
 

Eralp Kimya, Dünya Sağlık Örgütü gereksinimlerini karşılayan su arıtma sistemleri üretmektedir. 

Eralp Kimya, çeşitli uygulamalar ve endüstriler için küresel bir B2B su arıtma çözümleri sağlayıcısı olarak 20 yılı aşkın deneyime sahiptir, endüstriyel ihtiyaçlarınızı karşılamak için çok çeşitli ters ozmoz ve su arıtma sistemleri sunar. Eralp Kimya’nın mühendislik ve üretimdeki kapsamlı küresel deneyimi, çok çeşitli müşteri gereksinimlerini ve özelliklerini karşılamak için su arıtma ve ters ozmoz sistemlerini önceden tasarlamamıza ve özelleştirmemize olanak tanır.