Sırbistan

Sırbistan’da Ters Ozmoz ve Su Arıtma 

Sırbistan, Makedonya ile Macaristan arasında, güneydoğu Avrupa’da 8,7 milyondan fazla insanın yaşadığı karayla çevrili bir ülkedir. 

Başlıca çevre sorunları şunları içerir: 

 • Belgrad ve diğer sanayi şehirleri çevresindeki hava kirliliği
 • Tuna’ya akan Sava Nehri’ne dökülen endüstriyel atıklardan kaynaklanan su kirliliği

Dünya Bankası, en az 80 ülkede su sıkıntısı olduğunu ve 2 milyar insanın temiz suya erişiminin olmadığını bildirdi. Daha da rahatsız edici olanı, Dünya Sağlık Örgütü’nün 1 milyar insanın sadece temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar suya sahip olmadığını, ne yazık ki birçok ülkede suyun kıt veya kirli olduğunu bildirdi. 

 Eralp Kimya, Sırbistan’ın su kaynaklarına dayalı çok çeşitli filtrasyon ve ekonomik çözümler sunar. 

Sırbistan’ın başlıca su kaynakları şunlardır : 

 • Yüzey suyu, Ultrafiltrasyon Sistemleri, Acı Su  RO gibi farklı yöntemlerle arıtılabilen nehir, göl veya tatlı su sulak alanlarından gelen sudur. 
 • Deniz suyu Ters  Ozmoz Sistemleri kullanılarak arıtılabilen okyanus veya deniz kaynağından gelen su için tuzdan arındırma kullanılabilir;  Desalinasyon Sistemleri. 
 • Yeraltı Suyu veya acı su,  Ters Ozmoz  Sistemleri,  Kimyasal Dozajlama,  UV Su  Sterilizatörleri kullanılarak arıtılabilen, toprak ve kaya “Sondaj kuyusu” boşluklarında bulunan sudandır. 
 • Sertliği yüksek veya kloru yüksek olabilen devlet su kaynağı,  Su Yumuşatma  Sistemleri, Medya Su Filtreleri ile arıtılabilir. 

Sırbistan’daki su sorunları Sırbistan’daki başlıca su sorunları aşağıdakilerden oluşmaktadır:

 • Bozulan su kaynakları kalitesi 
 • Nüfusun çoğunluğunun kanalizasyon sistemlerine erişimi yoktur 
 • Mevcut kanalizasyon sistemlerinin yetersiz yönetimi 
 • Zararlı atık suların büyük şehirlerden kirlenmemiş suya bırakılması 
 • Çevre sorunları ile ilgili olarak nüfus genelinde farkındalık eksikliği 
 • Düzenlenmemiş su endüstrisi 
 • Ön arıtma ve endüstriyel su arıtma dahil olmak üzere yetersiz kamu su altyapısı 
 • Sırbistan’da su arıtma projelerinin etkisiz uygulanması 

Eralp Kimya, Dünya Sağlık Örgütü gereksinimlerini karşılayan su arıtma sistemleri üretmektedir. 

Eralp Kimya, çeşitli uygulamalar ve endüstriler için küresel bir B2B su arıtma çözümleri sağlayıcısı olarak 20 yılı aşkın deneyime sahiptir, endüstriyel ihtiyaçlarınızı karşılamak için çok çeşitli ters ozmoz ve su arıtma sistemleri sunar. Eralp Kimya’nın mühendislik ve üretimdeki kapsamlı küresel deneyimi, çok çeşitli müşteri gereksinimlerini ve özelliklerini karşılamak için su arıtma ve ters ozmoz sistemlerini önceden tasarlamamıza ve özelleştirmemize olanak tanır.