Türkiye

Türkiye’de Ters Ozmoz ve Su Arıtma 

Türkiye, Güneydoğu Avrupa ve Güneybatı Asya’da seksen üç milyon nüfuslu bir ülkedir. (Türkiye’nin İstanbul Boğazı’nın batısındaki kısmı coğrafi olarak Avrupa’nın bir parçasıdır), 

Karadeniz sınırında, Bulgaristan ve Gürcistan arasında ve Ege Denizi ve Akdeniz sınırında, Yunanistan ve Suriye arasında yer almaktadır. 

Başlıca çevre sorunları şunları içerir: 

  • Kimyasalların ve deterjanların boşaltılmasından kaynaklanan su kirliliği
  • Özellikle kentsel alanlarda hava kirliliği
  • Ormansızlaşma
  • Boğaziçi gemi trafiğinin artmasından kaynaklanan petrol sızıntısı endişesi

  

Türkiye, Marmara Denizi’nden Van Gölü’ne uzanan bir yay boyunca, özellikle kuzey Türkiye’de şiddetli depremlere karşı hassastır. 

  

Su kaynakları 

Toplam Yenilenebilir Su Kaynakları: 234 cu km (2003) 

Tatlı Su Çekimi: 39.78 cu km/yıl (%15 evsel, %11 endüstriyel, %74 tarımsal) 

Kişi Başına Tatlı Su Çekme: 544 m3/yıl (2001) 

Bakınız: Türkiye’nin su profili 

 Yeraltı Suyu Kaynakları 

 1994 yılı yeraltı suyu için 12,2 km3/yıllık bir rakam verilmiştir. Tanımlanmış gelişme potansiyelinin olasılığını temsil eder ve yıllık yeraltı suyu beslemesi için 20,0 km3/yıl rakamı daha muhtemel, gerçekçi bir tahmindir. Diğer ülkelere yeraltı suyu akışları bilinmemektedir. Ancak, Suriye’de yer alan ve 1,2 km3/yıl yüzey akışına sahip Habur Nehri’nin kaynakları, Türkiye’den gelen yeraltı sularından kaynaklanmaktadır.  

 

 Barajlar 

 1991 yılı sonu itibarıyla, çoğunluğu kaya dolgu veya toprak dolgu baraj olmak üzere 164 büyük baraj ve 765 küçük barajın inşaatı tamamlanmış ve su temini, sulama, hidroelektrik ve taşkın kontrolü için hizmete girmiştir. Toplam baraj kapasitesi yaklaşık 206 km3’tür. Ayrıca 1992 yılında (Fırat Nehri’nde) 78 büyük baraj ve 172 küçük baraj yapım aşamasındaydı. Ülkenin Güneydoğusundaki Fırat Nehri üzerindeki Atatürk Barajı, toplam depolama kapasitesi (48,5 km3) ile, dünyanın en büyük 10 barajından biridir. 1990 yılı başında baraj arkasındaki barajın doldurulmasına başlanmış ve 1992 yılında tamamlanmıştır. Rezervuarın yüz ölçümü yaklaşık 817 km2’dir.  

   

Su Çekme 

 192,8 km3/yıl olan toplam yüzey akışının 95 km3’ünün ekonomik kullanım için teknik olarak geliştirilebileceği tahmin edilmektedir. 1992’de toplam yıllık su çekimi 31,6 km3 olup, bunun %72,5’i tarımsal kullanımdır (%16,4‘ü evsel kullanım ve %11,1’i endüstriyel kullanım için çekilmektedir). Toplam su çekiminin yaklaşık %24‘ünün veya 7,6 km3’ünün, 3,7 km3’ü tarımsal amaçlı olmak üzere yeraltı suyu olduğu tahmin edilmektedir. Kentsel nüfusun yaklaşık %98’i ve kırsal nüfusun %85’i güvenli içme suyuna erişebilmektedir. Evsel atık suyun arıtılmasının 0.1 km3/yıl olduğu tahmin edilmektedir.  

Dünya Bankası, en az 80 ülkede su sıkıntısı olduğunu ve 2 milyar insanın temiz suya erişiminin olmadığını bildirdi. Daha da rahatsız edici olanı, Dünya Sağlık Örgütü’nün 1 milyar insanın sadece temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar suya sahip olmadığını, ne yazık ki birçok ülkede suyun kıt veya kirli olduğunu bildiriyor. 

 Eralp Kimya, Türkiye’nin su kaynaklarına dayalı geniş bir filtrasyon yelpazesi ve ekonomik çözümler sunmaktadır. 

Türkiye’nin başlıca su kaynakları şunlardır: 

  • Yüzey suyu, Ultrafiltrasyon Sistemleri, Acı Su  RO gibi farklı yöntemlerle arıtılabilen nehir, göl veya tatlı su sulak alanlarından gelen sudur. 
  • Deniz suyu Ters  Ozmoz Sistemleri kullanılarak arıtılabilen okyanus veya deniz kaynağından gelen su için tuzdan arındırma kullanılabilir;  Desalinasyon Sistemleri. 
  • Yeraltı Suyu veya acı su,  Ters Ozmoz  Sistemleri,  Kimyasal Dozajlama,  UV Su  Sterilizatörleri kullanılarak arıtılabilen, toprak ve kaya “Sondaj kuyusu” boşluklarında bulunan sudandır. 
  • Sertliği yüksek veya kloru yüksek olabilen devlet su kaynağı,  Su Yumuşatma  Sistemleri, Medya Su Filtreleri ile arıtılabilir. 

 

Türkiye’de Su Arıtma çözümleri  

Eralp Kimya, tüm sakinlerine ultra saf su sağlamak, ekonomik kalkınmayı ve genel yaşam standardını artırmak amacıyla Türkiye genelinde su arıtma sistemleri üretmektedir. 

Eralp Kimya, Dünya Sağlık Örgütü gereksinimlerini karşılayan su arıtma sistemleri üretmektedir. 

Eralp Kimya, çeşitli uygulamalar ve endüstriler için küresel bir B2B su arıtma çözümleri sağlayıcısı olarak 20 yılı aşkın deneyime sahiptir, endüstriyel ihtiyaçlarınızı karşılamak için çok çeşitli ters ozmoz ve su arıtma sistemleri sunar. Eralp Kimya’nın mühendislik ve üretimdeki kapsamlı küresel deneyimi, çok çeşitli müşteri gereksinimlerini ve özelliklerini karşılamak için su arıtma ve ters ozmoz sistemlerini önceden tasarlamamıza ve özelleştirmemize olanak tanır.