Letonya

Letonya’da Ters Ozmoz ve Su Arıtma 

 Letonya, üç Baltık ülkesinden biridir. Kuzeydoğuda Estonya, doğuda Rusya Federasyonu, güneydoğuda Beyaz Rusya, güneyde Litvanya, batı ve kuzeybatıda Baltık Denizi ve Riga Körfezi ile komşudur. Toplam alanı 64.600 kilometrekaredir (km2). Ülke, Mayıs 1990’da Sovyetler Birliği’nden bağımsız olmuş İdari olarak 26 ilçe ve 7 ilçe kasabasına bölünmüştür. 

  

Letonya doğuda kıtasal bir kısımdan ve batıda Kurzeme yarımadasından (Kurland) oluşur. Kıta, başlıcaları Daugava, Gauja ve Salaca nehirleri olan ovalara akan birkaç nehir tarafından geçen morenli yaylalardan oluşur. Ülkenin en yüksek noktası, deniz seviyesinden yaklaşık 312 metre (m) yükseklikte olan Vidzeme yaylalarındadır. Kıtasal kısım batıda yarımadadan Zemgales ovasından akan Lielupe Nehri ile ayrılır. Yarımadada, kıta yaylalarından daha alçakta olan ve Venta Nehri’nin en önemli olduğu birkaç nehir tarafından geçilen Kurzeme yaylaları vardır. Bu yaylalardaki en yüksek nokta deniz seviyesinden 184 m yüksekliktedir. Ülkenin yaklaşık %57’si deniz seviyesinden 100 m’nin altında ve sadece %2,5’i 200 m’nin üzerindedir. 

  

Nehir Havzaları ve Yüzey Suyu Kaynakları 

  Fiziksel ve coğrafi koşullara bağlı olarak, nehir deşarjının büyük bir kısmı kar erimesinden, yeraltı suyundan ya da doğrudan yüzey akışından gelir. Daugava, Venta, Lielupe ve Musa nehirlerinin sularının yaklaşık %50-55’i erimiş kar iken, Gauja ve Amata nehirleri için bu oran %35-40’tır. Lielupe’nin (Memele ve Svete) ve Daugava’nın Aiviekste kolunun bazı kollarının akışının yaklaşık %10-20’si yeraltı suyuyla beslenirken, Daugava ve Gauja nehirleri için bu oran %35-40’tır. Kurzeme yarımadasında ve orta yaylalarda doğrudan yüzeysel akış nehirlerin akışının %40‘ını, Zemgales ovasında ise %20-30’unu oluşturmaktadır. 

 Toplam dahili yenilenebilir su kaynaklarının (IRSWR) 16.540 km3/yıl, gelen yüzey su kaynaklarının ise 18.709 km3/yıl olduğu tahmin edilmektedir. 

Yeraltı Suyu Kaynakları 

  Dahili yenilenebilir yeraltı suyu kaynaklarının 2,2 km3/yıl olduğu tahmin edilmektedir. Yeraltı suyunun bir kısmı denize akar veya kuyular tarafından çekilir ve bir kısmı yüzey şebekesi tarafından boşaltılır. Toplam IRWR’ye (örtüşme) katkıda bulunmayan yeraltı suyu akışının bu kısmının 2 km3/yıl olduğu tahmin edilmektedir. Yeraltı suyu kullanımının günde yaklaşık 800.000 metreküp (m3/gün) olduğu tahmin edilmektedir. Bazı bölgelerde, su tablasının hızlı bir şekilde tükenmesi gözlemlenmektedir. Şehirler tarafından oldukça büyük miktarda kullanılmaktadır. Başkent Riga’ya yakın Jürmala bölgesinde, yeraltı suyu tıbbi nitelikleriyle (termal banyolar) ünlüdür. 

  

Göller ve Barajlar 

  Toplam alanı yaklaşık 850 km2 olan yaklaşık 2.250 göl bulunmaktadır. Bunların yaklaşık %36’sı ülkenin güneydoğusundaki Latgales yaylasında yer almaktadır. 

Barajlar iki ana amaç için inşa edilmiştir; taşkınları kontrol etmek ve hidroelektrik santralleri inşa etmek. İkinci Dünya Savaşı’ndan önce, bu türden yaklaşık 300 istasyon inşa edilmişti. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, 547 küçük istasyonun daha inşası planlandı, ancak sadece 267 inşa edildi. Şu anda, rezervuarlar hala mevcut olmasına rağmen, hiçbir küçük elektrik santrali çalışmıyor. 

  

Dünya Bankası, en az 80 ülkede su sıkıntısı olduğunu ve 2 milyar insanın temiz suya erişiminin olmadığını bildirdi. Daha da rahatsız edici olanı, Dünya Sağlık Örgütü’nün 1 milyar insanın sadece temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar suya sahip olmadığını, ne yazık ki birçok ülkede suyun kıt veya kirli olduğunu bildirdi. 

Eralp Kimya, Letonya’nın su kaynaklarına dayalı çok çeşitli filtreleme ve ekonomik çözümler sunar. 

 Letonya’nın başlıca su kaynakları şunlardır:

  • Yüzey suyu, Ultrafiltrasyon Sistemleri, Acı Su  RO gibi farklı yöntemlerle arıtılabilen nehir, göl veya tatlı su sulak alanlarından gelen sudur. 
  • Deniz suyu Ters  Ozmoz Sistemleri kullanılarak arıtılabilen okyanus veya deniz kaynağından gelen su için tuzdan arındırma kullanılabilir; Desalinasyon Sistemleri. 
  • Yeraltı Suyu veya acı su,  Ters Ozmoz  Sistemleri ,  Kimyasal Dozajlama,  UV Su  Sterilizatörleri kullanılarak arıtılabilen, toprak ve kaya “Sondaj kuyusu” boşluklarında bulunan sudandır. 
  • Sertliği yüksek veya kloru yüksek olabilen devlet su kaynağı,  Su Yumuşatma  Sistemleri, Medya Su Filtreleri ile arıtılabilir. 

Eralp Kimya, Letonya’ya Dünya Sağlık Örgütü gereksinimlerini karşılayan su arıtma sistemleri üretmektedir. 

Eralp Kimya, çeşitli uygulamalar ve endüstriler için küresel bir B2B su arıtma çözümleri sağlayıcısı olarak 20 yılı aşkın deneyime sahiptir, endüstriyel ihtiyaçlarınızı karşılamak için çok çeşitli ters ozmoz ve su arıtma sistemleri sunar. Eralp Kimya’nın mühendislik ve üretimdeki kapsamlı küresel deneyimi, çok çeşitli müşteri gereksinimlerini ve özelliklerini karşılamak için su arıtma ve ters ozmoz sistemlerini önceden tasarlamamıza ve özelleştirmemize olanak tanır.