DEMİR(As-Fe-Mn) MİNERALİ

Arıtılması  istenilen  suda  demir, mangan, arsenik  elementleri  bulunması  halinde,  kullanılan  bu  mineral klorlu  su  ile  ters  yıkama  yapılarak  regenere  edilir.