DEZENFEKSİYON SİSTEMLERİ

Gerek evsel kullanımda gerekse çoğu Endüstriyel kullanımda kullanılan suların bakteriyel açıdan hijyen koşullarını sağlaması çok önemlidir. Ancak göl, deniz, kuyu vs. gibi kaynaklardan  alınan sular bakteri açısından risk teşkil etmekle birlikte kaynağında sorun görülmese dahi depolanma sırasında bakteriye  maruz  kalma ihtimali vardır. Bütün bu  faktörler değerlendirilerek sistem  ve  proses için en uygun dezenfeksiyon sistem  kullanılmalıdır.

1.KLOR  DOZLAMA  SİSTEMİ  İLE  DEZENFEKSİYON: Otomatik  klor dozlama  pompaları  aracığı  ile suda  klor oranını  belirli  seviyeye getirmek ile dezenfeksiyon yapılabilir.

2.ULTRAVİOLE  SİSTEMLERİ  İLE  DEZENFEKSİYON:  klor kullanımının istenmediği  proses  ya da  ürüne  zarar  verme  durumu  söz konusu  olduğunda Ultraviole  sistemleri  ile  dezenfeksiyon işlemi  gerçekleştirilir. Bu yöntemde dezenfekte edilecek su ile 254 nm dalga boyunda  Uv  ışığı  kaynağı  temas  ettirilerek  bakterilerin  yapılarının  bozulması  ile  dezenfeksiyon  yapılmaktadır.

3. OZON  İLE  DEZENFEKSİYON: Bir  ozon  jeneratörü kullanarak  elde  edilen  ozon gazının belirli  bir  süre   su  ile  teması  esasına  dayanmaktadır. Ozon  gazının  yüksek  oksidasyon yeteneği  ile suda  hem koagulasyon hem  dezenfeksiyon, renk  giderme, organik  madde  giderim  gibi  pek  çok  proseste  kullanımı  mümkün olmaktadır.

 

ERALP KİMYA ve SU TEKNOLOJİLERİ Uzman mühendis kadrosu Profesyonel Su analiz Laboratuvarı ile Atıksu Arıtım kimyasalları ve Su arıtımı sistem proses ve ekipmanları ile ilgili tüm ihtiyaçlarınızda daima yanınızdadır.