İÇ VE YÜZEY TUTKALLAMA AJANLARI

Kullanım Alanları ve Avantajları

Bu tutkallar yapısı gereği pürüzlü yüzeye sahip olan kağıdın iç ve dış yüzeyine ait fiziksel özellikleri iyileştirmek için kullanılır. Bu kapsamda stiren akrilat bazlı polimerler, AKD emülsiyonlar ve kimyasal muamele görmüş bazı nişasta türevleri kullanılabilir.

Ürün grubumuz hakkında detaylı bilgi için “Bilgi Al ”  butonu ile firmamızla iletişime geçebilirsiniz.