PAC/PACs

PROCENTER WW 170 SERİSİ

Polialüminyum Klorür (PAC) ,Polialüminyumklorür Hidroksit Sülfat (PACS) İnorganik Koagülant grubunda olan sudaki kolloidal kirlilikleri çöktürülerek sudan uzaklaştırılmasını sağlarlar. Sudaki AKM, COD, fosfor, bulanıklık vb. parametreleri uygun değerlere getirerek su kalitesini arttırırlar. İçmesuyu arıtmada, atıksu arıtmada, proses suyu üretim tesislerinde koagülant olarak kullanılır.

PAC; Al₂O– – – -Cl; suda kolaylıkla çözünür, % 1 lik çözeltisinin pH’ı 3,5 – 4,5 , korozif polimerdir.

PACS; SO ilavesi ile ürün, Polialüminyum klorür hidroksit sülfat (PACS) haline gelir. Bu sayede flok çapları büyür, floklar birbirine daha iyi tutunur böylece (suyun ve tesisin yapısına göre) flokülasyon için polielektrolit ihtiyacı azalır.

Atıksuyunuza uygun Koagülant ürününün belirlenmesi için; Atıksu Arıtma Tesisinizde Jarr Testi Çalışması yaparak ekonomik ve efektif çözümler ile ürün tavsiyesinde bulunuyoruz.

ATIKSU ARITMA HİZMETLERİ 

Atıksu arıtma gereksinimlerinizi görüşmek için bizimle ile iletişime geçin. 

Tesislerinizdeki atıksuyunuzdan numune alarak aşağıdaki işlemleri uygulamaktayız;

  • Numune Jarr testleri 
  • Laboratuvar Raporlama 
  • Saha Jarr Test Denemesi 
  • Saha Raporlama 
  • Yatırım ve İşletme Maliyeti 
  • Saha Çalışması

 

Uygulamalı çalışmalarımız için Bilgi Al butonu aracılığıyla firmamızla iletişime geçebilirsiniz.