PERİYODİK BAKIM VE KONTROL HİZMETLERİ

İşletmenizde  bulunan  ekipmanların,  Arıtım ünitelerinin uzun süre  hizmet  vermeye  devam  edebilmesi  için  belirli  periyotlarda kontrol  bakım  ve  onarımlarının yapılması  zorunludur.  Bünyesindeki  Uzman  Teknik  servis  ekibi  ve  yönetici  mühendis  kadrosu  ile  işletmenizdeki  sitemler  için  gerekecek bu  bakım  ve  kontrolleri ERALP KİMYA  ve  SU TEKNOLOJİLERİ  A.Ş   sizin  adına   mükemmel  bir  şekilde  takip eder,  önerileri  sunar,  sizleri, önceden  uyarır,  sistemlerin  işletmenizde  en  uzun  süre  ve  devamlı  çalışmasını  sağlar.

Periyodik  bakım  ve  kontrol  hizmetleri  sırasında  standart  olarak  yapılan  hizmetler  şu  şekildedir.

 • Sistem ekipmanların genel kontrolü,
 • Sistemin elektriksel ve mekaniksel kontrolü,
 • Kimyasal dozlama sistemlerinin stabil ve uygun çalışabilirliğinin kontrolü,
 • Kimyasal dozaj pompaları üzerinde bulunan ekipmanların (emme-basma modülleri, kimyasal dozaj hortumları ve elektrik kablolarının) kontrolleri,
 • Kimyasal dozaj pompası ayarlarının kontrolü ve ayarlarının yapılması (tespite istinaden),
 • Kimyasal solüsyon tanklarında kimyasal kaçağı olup olmadığının kontrolü, kaçak varsa sorunun giderilmesi için İSG kurallarına ve kimyasal içeriğine uygun ekipmanlar kullanılarak gerekli müdahalenin yapılması,
 • Mevcut sistemler üzerlerinde bulunan ölçüm analizörleri ve sensörlerinin kontrolü,
 • Su hatları içerisine bağlanan sensörlerin dışarı alınarak temizlik ve kalibrasyonlarının yapılması,
 • Sensörlerin ve analizörlerin bağlantı kontrolleri yapılması,
 • Arıza durumunda, arızalı parça/parçaların tespiti ve raporlanması,
 • Sisteme ait debi, basınç ve su kalitesi değerlerinin kontrolü.