POLİAMİN

PROCENTER WW 2000 SERİSİ

Genellikle endüstriyel faaliyetler sonucunda oluşan atıksularda KOI , renk ve AKM gideriminde kullanılan poliaminler, azot içerikli, kuaterner, katyonik kondenzasyon polimerleridir. Düşükten ultra yükseğe kadar farklı moleküler ağırlıklarda mevcuttur. Uygulamaya bağlı olarak tek başına, inorganik koagülant veya organik flokülant ile kullanılabilir.Çoğu durumda, inorganik koagülant kullanma ihtiyacını ortadan kaldırabilir.

Kullanım Alanları:

 • Su arıtma (içme ve atık su)
 • Tekstil atıksuyunda Renk Giderimi
 • Madencilik (kömür, altın, elmas vb.)
 • Şeker ve meyve suyu ağartıcı
 • Kağıt yapımı
 • Petrol endüstrisi

Ürün Özellikleri:

 • Katyonik iyonik karakterlidir.
 • Geniş pH’ta etkilidirler.
 • Kullanım miktarı inorganik koagülantlara göre daha düşüktür.
 • Kullanımı kolaydır.
 • Dozlandığı an hızlıca çözünür.
 • Renk Giderimi sağlar.
 • KOI giderimi sağlar.
 • Atıksu Arıtma Tesisinizde Jarr Testi Çalışması yaparak ekonomik ve efektif çözümler ile ürün tavsiyesinde bulunuyoruz.

 

ATIKSU ARITMA HİZMETLERİ 

Atıksu arıtma gereksinimlerinizi görüşmek için bizimle ile iletişime geçin. 

Tesislerinizdeki atıksuyunuzdan numune alarak aşağıdaki işlemleri uygulamaktayız;

 • Numune Jarr testleri 
 • Laboratuvar Raporlama 
 • Saha Jarr Test Denemesi 
 • Saha Raporlama 
 • Yatırım ve İşletme Maliyeti 
 • Saha Çalışması

Uygulamalı çalışmalarımız için Bilgi Al butonu aracılığıyla firmamızla iletişime geçebilirsiniz.