QUARTZ KUM

Quartz filtre kumu, su arıtma tesislerinde suda bulunan AKM, bulanıklık, okside olmuş demir vb. istenmeyen maddelerin tutulumu için kullanılır. Bu kumlar belirli ölçülerde elenerek 25 kg’lık paketler halinde kullanılmaktadır.
Arıtma sistemlerinde en çok kullanılan tane ölçüleri;

0.5 – 1.2 mm,

1.0 – 3.0 mm,

3.0 – 5.0 mm,

5 .0 – 8.0 mm

olarak tanımlanmaktadır.