SU ANALİZLERİ

ERALP KİMYA ve SU  TEKNOLOJİLERİ  A.Ş  Laboratuvarlarında  yapılan  analizler  temel  olarak  aşağıdaki  grupları  kapsamaktadır.

  • ATIKSU ANALİZLERİ
  • PROSES SUYU ANALİZLERİ
  • SICAK SU VE BUHAR KAZAN SUYU ANALİZLERİ
  • REÇİNE ANALİZ
  • JARR TESTİ

Laboratuvarımız akredite değildir.

 

Sistemdeki Ham su ve Ürün suyu değerlerin aşağıdaki parametreler kapsamında analizlerin yapılması ve raporlanması:

pH  p-alkalite Çözünmüş Toplam Demir
Amonyum Azotu klorür AKM (askıda katı madde)
iletkenlik Silis Mangan
Klor Kalsiyum Sertliği     SDI
m-alkalite Magnezyum Sertliği Serbest