MBR (Membran Bio Reaktör) SİSTEMLERİ

Membran biyoreaktör (MBR), klasik aktif çamur sistemlerinin geliştirilmiş şekli olup, biyolojik reaktörler ile membran teknolojisinin birleştirilmiş halidir. Biyolojik arıtmadan sonra, çöktürme havuzu yerine ultrafiltrasyon (UF) membranları kullanılarak, katı – sıvı ayırma işlemi gerçekleştirilmektedir.

 

MBR da elde edilen süzüntü suları, askıdaki maddeler, bakteri ve virüslerden arındırılmış, geri kullanılabilecek mertebede temiz sulardır.

Eralp Kimya MBR uygulamalarında SUEZ ile çözüm ortaklığı yapmakta olup, yapmış olduğu tesislerde prosese ve atıksu karakterizasyonuna bağlı olarak ‘’SUEZ’’ ürünlerini kullanmaktadır.

Duyuru