Su içerisinde bulunan kalsiyum ve magnezyum tuzlarının çözünürlüğü sıcaklığın artması ile azaldığıdan, bu tuzlar silikatlarla beraber kristalleşerek yüzeylerde tabaka oluştururlar. Bu tabaka kışır (scale) olarak isimlendirilir. Kışır ısı iletimini düşürerek enerji kaybına sebep olur. Aynı zamanda oluşan kışır,alev veya su boruların çeperinin daralmasına , metal yorgunluğuna ve delinmelere yol açar.

Yapılan incelemelere göre;
1 mm kışır kalınlığı, yapısına bağlı olarak % 5-8
2 mm kışır kalınlığı, yapısına bağlı olarak % 8-10
3 mm kışır kalınlığı, yapısına bağlı olarak %10-15
4 mm kışır kalınlığı, yapısına bağlı olarak %15-25 yakıt kaybına neden olmaktadır.

Kışır oluşmuş sistemlerde mutlaka kimyasal temizlik yapılması gerekir.
Baca gazı sıcaklığı kazan su sıcaklığından en fazla 85C fazla olmalıdır. Aksi durumda kazan içi kışır durumu kontrol edilmelidir.

WATER CENTER teknolojisi, tortu, kışır, bozunma, kirlenme, kurum, korozyon veya yabancı maddeleri temizlemek amacıyla, asidik, alkali ve nötr temizleme ürünleri geliştirmekle birlikte servis ve sistemlerinizde kimyasal yıkama hizmeti de sunmaktadır.


Online Temizlik Kimyasalı teknolojimiz ile Kazan Sistemlerinizi durdurmadan temizleyebiliyoruz


Eşanjör Temizliği

Ürün Gruplarımız

1. CLEAN UP 1000
2. CLEAN UP 2000
3. CLEAN UP 2010
4. CLEAN UP 5000
5. CLEAN UP 6000

1. CLEAN UP 4000
2. CLEAN UP 9000