Ters Ozmos cihazlarının periyodik olarak temizliğinin yapılması çok önemlidir. Zaman içinde safsızlıklar membran yüzeylerinde saf su akış debisini ve iletkenliğini olumsuz yönde etkileyen tabakalar oluştururlar.
Bu birikimler membranlardan uzaklaştırılmazsa, kalıcı fiziksel ve kimyasal hasarlar meydana gelerek membranların ömrü kısaltabilir.
*Sistem Debisinde azalma
*Ürün suyu iletkenlik ve diğer parametre değerlerinde artış
*Sistem Fark basınçlarında artış
Temizlik gereğinin bir göstergesidir.

Membran Ömrünü Etkileyen Faktörler

Askıda Katı Maddeler
Oksidasyon
İnorganik Kirlenme
Polarizasyon
Bikarbonat Alkalinitesi
Kalsiyum Sülfat
Organik Kirlenme
Mikrobiyolojik Kirlenme
Hidroliz
Demir, manganez, silikat ve kolloidal madde


Bakteri oluşumu ile tıkanmış Ozmos Membranı

OZMOS MEMBRAN SORUNLARI VE TEŞHİSİ
ÜRETİM SUYU DEBİ İLETKENLİK SORUN SEBEP
EKSİLME STANDART BİYOLOJİK ÜREME BESİ SUYUNDA BAKTERİ OLABİLİR
EKSİLME ARTMA KOLLOİDLER,SİLİS ÖN FİLTRASYON YETERSİZ
EKSİLME ARTMA KİREÇLENME SERTLİK GİDERME YETERSİZ
SABİT YA DA ARTMA ARTMA MEKANİK ORING ZEDELEMESİ, YÜKSEK BASINÇ, MEMBRAN PATLAMASI

Membran Sorununun Teşhisi için:
• Ham su ve Ters Ozmos atıksu analizleri kontrol edilir, suda toplam organik karbon araştırılır
• Kartuş filtre sonrası Ters Ozmos besi suyunun SDI değeri ölçülür
• Kartuş filtrenin rengi ve kokusu kontrol edilir
• İlk mambran kabının kapağı açılıp göz kontrolü ve koku kontrolü yapılır
• İşletme Ters Osmos günlük notları incelenir.
Bu inceleme sonucunda sorunun teşhisi konur ve nasıl bir kimyasal yıkama yapılacağına karar verilir

MEMBRANLARDA KİMYASAL YIKAMA İŞLEMİ
Ters ozmos membranının yıkanmasında, özel kimyasallar içeren sulu karışımlar kullanılır.

Üzerinde bazı maddelerin birikmesi sonucu tıkanan ozmos membranın malzemesi her kimyasala karşı farklı karşılık veren sentetik bir malzemedir. Dolayısı ile kimyasal türü veya kimyasal uygulama şekli yanlış olursa, yıkama sonrası membranlarda Kalıcı Bozulma yaşanabilir.

Bu nedenle ozmos membranlarının kimyasal yıkama işlemi uzman yetkililer süpervizörlüğünde yapılmalıdır.

ANTISKALANTLAR :
PROCNETER BT 7150
PROCENTER BT 7190
PROCENTER BT 7195
PROCENTER BT 7197
PROCENTER BT 7199

Water Center Ürün Gruplarımız;

  1. CLEAN RO 1000
  2. CLEAN RO 3000

1.CLEAN RO 2000
2.CLEAN UP 9000

1. CLEAN RO BIO 100
2. CLEAN RO BIO 200