Atıksuyun Geri Kazanımı

Nüfusun artması ve sanayinin gelişmesi ile birlikte giderek Su Kullanımı giderek artmaktadır. Su kıtlığı, 21. yüzyılın en büyük sorunlarından biridir ve önümüzdeki yıllarda kaynakların, arıtım ve iklim değişikliği olaylarının düzensiz dağılımı nedeniyle en hassas çevre konularından biri olacağı tahmin edilmektedir.  Bu sebepten dolayı, arıtılmış atık suların çeşitli amaç ve uygulamalarda kullanımı için alternatif yöntemler ve teknolojiler geliştirilmektedir.

Arıtılmış atıksular, sanayiide soğutma veya proses suyu olarak yeniden kullanılabilmektedir. Ülkemizde sanayii atıksularının yeniden kullanımı tekstil, kağıt ve metal sanayii gibi çok su tüketen sektörlerde uygulanmaya başlamıştır.

Endüstriyel Atıksuyun geri kazanılmasında izlenmesi gereken önemli prosesler vardır: