Ters Ozmos Sistemlerinde Membran Bakımı

Ters ozmoz membranı şu sebeplerden dolayı tıkanır:

1.Suda 1 mikron ve üzerinde parçacıkların olması

2.Taşlaşan mineraller (örneğin kireç),

3.Mikrobiyolojik üremeden kaynaklı Biyofilm oluşması

4.Sudaki ”toplam demir” değerin yüksek olması Membranların tıkanmasına yol açar.

Bu sebeple; Ters Ozmos cihazlarının periyodik olarak kimyasal/mekanik temizliğinin yapılması çok önemlidir.

Oluşan kirlilikler membranlardan uzaklaştırılmazsa, kalıcı fiziksel ve kimyasal hasarlar meydana gelerek membranların ömrü kısalabilir.

*Sistem Debisinde azalma

*Ürün suyu iletkenlik ve diğer parametre değerlerinde artış

*Sistem Fark basınçlarında artış Temizlik gereğinin bir göstergesidir.

 

Membran ömrünü Etkileyen Faktörler

 • Askıda Katı Maddeler
 • Oksidasyon
 • İnorganik Kirlenme
 • Polarizasyon
 • Bikarbonat Alkalinitesi
 • Kalsiyum Sülfat
 • Organik Kirlenme
 • Mikrobiyolojik Kirlenme
 • Hidroliz
 • Demir, manganez, silikat ve kolloidal madde

 

 

Membran Sorununun Teşhisi için:

 • Ham su ve Ters Ozmos atıksu analizleri kontrol edilir, suda (TOC) toplam organik karbon değeri araştırılmalı
 • Kartuş filtre sonrası Ters Ozmos besi suyunun SDI değeri ölçülmeli
 • Kartuş filtrenin rengi ve kokusu kontrol edilmeli
 • İlk membran kabının kapağı açılıp göz kontrolü ve koku kontrolü yapılmalı
 • İşletme Ters Osmos günlük notları incelenmeli Bu incelemeler sonrasında sorunun teşhisi konur ve nasıl bir kimyasal yıkama yapılacağına karar verilir

MEMBRANLARDA KİMYASAL YIKAMA İŞLEMİ

Mineralden tıkanmış membranların temizlenerek tıkanıklığın giderilmesi bazen mümkündür. Membran yıkama kimyasalları (membran CIP kimyasalları) doğru sıralamada uygulanarakmembran tıkanıklığının giderilmesi veya azaltılması mümkündür.

Water Center Ürün Gruplarımız;

*Asidik Kimyasallar;

1.CLEAN RO 1000

2.CLEAN RO 3000

*Alkali Kimyasallar

1.CLEAN RO 2000

2.CLEAN UP 9000

 

Ozmos membranları her kimyasala farklı tepki veren sentetik bir malzemedir.

Dolayısıyla Kullanılacak kimyasal türlerinin doğru seçimi, kimyasalın doğru yoğunlukta olması, membran türü ile uyumlu olması ve doğru prosedür ile uygulanması gerekir.

Kimyasal türü veya kimyasal uygulama şekli yanlış olursa , yıkama sonrası membranlarda Kalıcı Bozulma yaşanabilir. Bu nedenle ozmos membranlarının kimyasal yıkama işlemi uzman yetkililer süpervizörlüğünde yapılmalıdır.