Atıksu Arıtma ;Suların çeşitli kullanımlar sonucunda atıksu haline dönüşerek yitirdikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek ve/veya boşaldıkları alıcı ortamın doğal fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirebilmek için uygulanan fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma işlemleridir.

Çevreye karşı gün geçtikçe artan duyarlılık ve güncel mevzuatın öngördüğü zorunluluklar nedeniyle su tüketen endüstriyel tesislerin bir çoğu atık su arıtma tesislerini kurmuş bulunmaktadır. 2012 yılında yayınlanan “SU KİRİLİLİĞİ YÖNETMELİĞİ”nin 3. maddesi gereğince, belirtilen tablolara tabi tutulan sektörler için “Renk Parametresi” zorunluluğu getirilmiştir.

Yönetmeliğe göre Atık Suda renk parametresinin deşarj limitlerine düşürülmesi ile ilgili olarak ERALP KİMYA, BURSA/KEMALPAŞA tesislerinde ürettiği yeni teknolojik ORGANİK / İNORGANİK KOAGÜLANT ve RENK GİDERİCİ ürünleri ile hem çevre mevzuatlarına uygun hareket etmenizi, hem de maliyetlerinizi düşürmenize yardımcı olmaktadır.

Duyuru


Atık Suyunuzu Öncelikle Laboratuar Ortamında Jarr Testi ile Çalışarak Suyunuza Uygun Kimyasallar Önermekteyiz