Ters Ozmoz Nedir?

TERS OZMOZ (REVERSE OSMOSIS) NEDİR?

Ters ozmoz, yarı geçirgen bir membrandan zorlayarak (dış basınç ile) su içerisinde bulunan yüksek orandaki kirleticileri ayırmak için kullanılan bir yöntemdir.

Tatlı su üretimi ile ilgili sorunlar insanlık tarihi boyunca devam etmiştir. Konum, kirleticiler, sıcaklık, tuzluluk, çözünmüş katılar ve diğerleri gibi çeşitli faktörler, birçok bölgede temiz su dağıtımını engellemiştir. Neyse ki ters ozmozun keşfi bu soruna etkili bir çözüm sağlamıştır. Bu makale, ters ozmoz suyu hakkında hiçbir bilgiye sahip olmayanlar için hazırlanmıştır. Ters ozmoz teknolojisinin temellerini ve uygulamalarını gösterecektir.

Ters ozmoz, çözünmüş iyonları sudan uzaklaştıran gelişmiş filtrasyon teknolojisini kullanarak çalışır. Ozmoz, suyu daha yüksek tuz içeriğine sahip olan suya çeken temel bir kuvvettir. Bu temel kuvvet, suyu membrandan geçirir ve sudaki çözünmüş tuzu filtreler. Pompa ve yarı geçirgen membranlar kullanılarak uygulanan dış basınçla bu kuvvet aşılabilir. Bu, çözünmüş iyonların sudan uzaklaştırıldığı bir işlemdir. 

OZMOZ VE TERS OZMOZ SUYU

Ozmoz, suda çözünen parçacıkların konsantrasyonunu eşitlemek için suyun bir ters ozmoz membranından (derimiz veya bir bitki hücresinin içi gibi) geçişidir. Yukarıdaki diyagramın gösterdiği gibi, yarı geçirgen membran, suyun geçmesine izin verir. Ancak sudan daha büyük moleküller (mineraller, tuzlar ve bakteriler vb.) geçiş sağlayamaz. Su, membranın her iki tarafında konsantrasyon eşit olana ve bir denge oluşana kadar ileri geri akar.

Bu bilgiyi su arıtmaya uygulayalım. Bir gölden veya akarsudan su içmek istiyoruz. Ancak tuz, mineraller ve bakteri gibi çok yüksek konsantrasyonda kirleticiler içeriyor ve bu da onu içilemez hale getiriyor. Su, bir membrandan geçirilirken basınç uygulandığında su normal bir denge oluşturmaya çalışmak yerine membrandan uzaklaşmaya zorlanabilir. Bu karşı akış hareketi, Ters Ozmoz’daki “Ters” in geldiği yerdir. Bu işlem için bir pompa çalıştırılır. Su, membrandan (süper ince bir partikül filtresi gibi) zorlanır ve kirleticilerin aşırı çoğunluğunun geçmesini engeller.