Antiskalant Nedir?

ANTİSKALANT NEDİR?

RO membranlarının kireçlenmesini ve kirlenmesini önlemek için önleyici kimyasallar kullanılır. Depozit; kalsiyum sülfat, kalsiyum karbonat, baryum sülfat, silika, kalsiyum florür ve stronsiyum sülfat gibi mineral kirlenmesinden oluşabilir. Antiskalant dozajı, sülfat çökeltilerini, kalsiyum karbonatı ve diğer mineral kirlenmesini kırmak için RO membranlarına ulaşmadan önce kullanılmalıdır.

Antiskalant, membran kirlenmesini azaltmadaki eşsiz etkinliği nedeniyle su sistemleri için tercih edilen ön arıtma yöntemidir. Antiskalant kimyasal, çok düşük kaliteli besleme suyunu çok yüksek geri kazanım oranlarında işlemek için kullanılır. Doğru kullanıldığında Antiskalant, bazı durumlarda membran temizliği arasındaki süreyi birkaç haftadan yıllara kadar uzatır. Antiscalant olmadan RO membran sistemleri yeterince verimli çalışmazlar.

RO Tesisinde Neden Antiskalant Kullanılır?

Eralp Kimya’nın kapsamlı ileri teknoloji antiskalant su sistemleri yelpazesi, çok çeşitli ticari, endüstriyel ve proses ortamlarında sert su, özellikle sertlik tuzları ve kireç oluşumu ile ilgili sorunları yönetmek için geliştirilmiştir.

Başarılı membran temizliği, hem temizleme bileşiklerinin etkinliğine hem de temizleme ekipmanının tasarımına ve çalışmasına bağlıdır. Eralp Kimya, en etkili sonuçları sağlamak için temizleme sistemi tasarımı ve temizleme prosedürleri hakkında önerilerde bulunabilir.

RO tesisinizde Eralp Kimya – Procenter BT Serisi antiskalant kullanmanın başlıca faydaları şunlardır;

  1. Kireçlenmeye neden olan mineraller etkin bir şekilde kontrolünü sağlar.
  2. Piyasadaki birçok membran markasıyla uyumludur. 
  3. RO sistemleri ile önemli ölçüde daha yüksek geri kazanım oranları elde edilebilir ve bu da işletme maliyetlerinin düşmesini sağlar.
  4. Uzman ekibi ile doğru ürünün doğru şekilde kullanımı konusunda teknik destek verir.