Deiyonize Su Nedir?

Deiyonize Su Nedir?

Deiyonize su  (demineralize su veya “DI su”), iyon adı verilen sıfır yüklü parçacıklardan oluşan su olarak kabul edilir. İyonlar, pozitif (katyonlar) veya negatif (anyonlar) elektrik yükleri içerir. Çözünmüş katılar , bu iyonların her ikisinin birikimidir ve sudaki kirleticilerin büyük bir kısmını oluşturur. Bu kirleticiler, deiyonize sistemden geçerken sudan verimli bir şekilde ayrılarak temiz, arıtılmış su elde edilir.

Su, pozitif ve negatif yüklü parçacıkları hidrojen (H+) ve hidroksil (OH-) iyonlarıyla değiştiren iki tür iyon değişim reçinesinden geçer.

Teorik olarak, deiyonizasyon işlemi sudaki tüm tuz kalıntılarını ortadan kaldırabilir. Aslında, deiyonize su ayrıca virüsler, mikroplar ve organik maddeler gibi potansiyel olarak tehlikeli elementlerden arınmış olabilir. DI su sistemleri, iyonize parçacıkları, sodyumu çıkararak ve bunları hidrojenle değiştirerek suyu yumuşatır.

Deiyonize Su Ne İçin Kullanılır?

Deiyonize su, çeşitli üretim proseslerinin yanı sıra ilaç, laboratuvarlar, enerji santralleri vb.’de kullanılmaktadır. Bu sektörler için yüksek saf su, üretim proseslerini engelleyebilecek kirleticiler içermediğinden kritik öneme sahiptir. DI su daha çok ticari sektörde kullanılmaktadır.

Deiyonize Suyun Faydaları

Birçok fabrika ve üretim tesisi, makinelerde tuz birikimini azaltmak için deiyonize suyu tercih etmektedir. Endüstriyel bir ortamda, işletme içi kullanımın yanı sıra soğutma ve yağlama ekipmanı için deiyonize su kullanılabilir.

Tekstil, tıbbi klinikler ve  gıda işleme tesisleri de deiyonize sistemleri sıkça tercih etmektedir.

Demineralizasyon Nedir?

Demineralizasyon, su arıtımı ile ilgili olarak tüm iyonların sudan uzaklaştırılmasıdır. DI su, iyon değişimi veya elektrodeiyonizasyon kullanılarak sudaki hemen hemen tüm inorganik tuzların demineralize edilmesi işlemiyle üretilir. İçerdiği mineraller diğer bileşiklerle çatışabileceğinden kimyasal işlemler için demineralizasyon işlemi kullanılır. Bu nedenle tüm güzellik ve temizlik ürünleri demineralize veya DI su ile üretilmelidir.