Deniz Suyu Ters Ozmoz (SWRO)

DENİZ SUYU ARITIMI

Dünya yüzeyinin yaklaşık yüzde 71’inin suyla kaplı olduğu iyi bilinen bir gerçektir. Ancak, bu suyun tamamı kullanılabilir değildir. Dünyadaki tüm suyun yüzde 97’si deniz veya okyanus suyudur. Tatlı su kaynakları, dünyadaki toplam su arzının sadece yüzde 3’ünü oluşturmaktadır. Bu değerli su kaynakları üzerindeki stresi azaltmanın bir yolu, normal tuzluluk seviyelerinden daha yüksek olan suyu tuzdan arındırmak için deniz suyu ters ozmoz (SWRO) işlemini kullanmaktır.

Günde ortalama 10 milyar tondan fazla tatlı su tüketen küresel nüfusla birlikte, limitli tatlı su kaynaklarımız sürdürülebilir değildir. Deniz suyunu tuzdan arındırarak, tatlı suyun hazır veya kolayca bulunamayacağı birçok sektöre, işletmeye ve topluluğa daha fazla su sağlayabiliyoruz.

Deniz Suyu İçin Su Arıtma:

SWRO işlemi, okyanus suyundaki mevcut tüm tuzları ve safsızlıkları giderir. Deniz suyu üzerinde analizler yapılmış ve sonuçlar suyun yaklaşık %3,5 oranında çözünmüş katı madde içerdiğini ve altmıştan fazla kimyasal elementin tanımlandığını belirtilmektedir. Birincil elementler sodyum klorür (çözünmüş elementlerin %80’i), Potasyum (çözünmüş elementlerin %0.13’ü), Magnezyum, kum/çakıl, kireçtaşı, Manganez, Fosforitler ve diğer elementlerdir.

Dünya okyanusları %3,5 oranında tuz içerdiğinden; insanlar hayatta kalmak için bu tür suyu yutamazlar. Dünyada insanların sınırlı veya hiç yeraltı suyundan etkilenmediği birçok alan vardır. Coğrafi konumunuza bağlı olarak – örneğin Basra Körfezi litre başına 45 gram tuz içerir, bu nedenle, diğer her yerde ters ozmoz (RO) yoluyla tuzdan arındırma işlemiyle saf ve güvenli içme suyu elde etmenin bir yolu varken termal tuzdan arındırma yapılmalıdır. ). Hangi yöntemi kullanırsanız kullanın – termal veya ters ozmoz – tuz litre başına 0,5 grama düşürülür ve kesinlikle içilebilir.

Deniz suyunun ters ozmoz yoluyla arıtılması, deniz suyunun membranlar ve diğer bileşenler üzerinde ne kadar aşındırıcı olabileceğinden dolayı zor olabilir. Deniz suyu ayrıca, RO membranlarının ölçeklenmesine veya kirlenmesine neden olabilecek mikroorganizmalar, ağır metaller ve çözünmeyen tuzlardan kaynaklanan bir dizi kirleticiye sahiptir.

Deniz suyu ters osmoz sistemleri (SWRO) için ön işlem şunlardan oluşabilir:

  • Ön klorlama
  • Multimedya Filtreleri
  • Klorsuzlaştırma
  • Antiskalant Dozajı

Deniz suyu ters osmoz sistemleri (SWRO) için ön arıtma sonrası işlemler şunlardan oluşabilir:

  • pH ayarı
  • Kalsit filtre

Endüstri de ön hazırlama gerektirdiği kadar filtrasyonda ister. Eralp Kimya, kendi imalatı olan kum filtreleri, aktif karbon filtreleri, reçine tankları, ultrafiltrasyon, ters ozmos ve elektodeiyonizasyon sistemlerini kurar ve verimli bir şekilde kullanımı için servis verir.

Su, enerji ile ayrılmaz bir bütünlük sağlar. Buhar, sanayileşme devrimini başlatan enerji kaynağı olmuştur. Ancak endüstride buhar kullanımı, bilinç ve süreli bir bakım gerektirir. Aksi halde enerji kaybı, çürük buhar ve dahası korkunç patlamalardır. Eralp Kimya ; WATERCENTER − Procenter markası ile hazırladığı kimyasallarla buhar kazanı ve donanımlarının daha ekonomik, daha uzun ömürlü ve verimli olmasını sağlar.

Son yıllarda geliştirilen membran teknolojileri atık suyun arıtılarak tekrar kullanımına olanak sağlamaktadır. Mikrofiltrasyon, ultrafiltrasyon, ters ozmos ve özellikle konvensiyonel biyoreaktörlerin fiziksel katı – sıvı ayrımı yapan mikro ve ultra filtrasyon sistemleri ile kombine edildiği MBR sistemleri atık suyun dezenfekte edilmiş halde tekrar kullanımını sağlar. Eralp Kimya MBR sistemleri ile daha çevreci bir yaklaşımda bulunmaktadır.


Atık su yönetimi her geçen gün daha zorunlu ve önemli olmaktadır. Artık doğal sistemlere salınan atık suyun belirli parametreleri taşıması gerekmektedir. Eralp Kimya; zengin kimyasal ürün portföyü olan PROCENTER markası ile boyalı atık sularda oldukça başarılı renk giderici, inorganik ve organik koagulant; anyonik ve katyonik polielektrolit ve koku gidericiler sunmaktadır.