Endüstriyel Su Yönetimi

Eralp Kimya ve Su Teknolojileri, WATERCENTER markası ile endüstriyel su kullanımının her alanında çözümler üreten deneyimli bir kuruluştur. Su; gün geçtikçe endüstrinin en önemli ve değerli girdisi olmaktadır. Artık doğanın insanoğlunun ölçüsüz su israfına tahammülü yoktur. Bilinçsiz su tüketimi yeraltı su kaynaklarının tükenmesine, korkunç bir çölleşmeye yol açmaktadır. Suyun kullanıldığı her işlemde farkındalık ve bilgi gerekmektedir. Azalan doğal su kaynakları özellikle geri dönüşümün ve tekrar kullanılabilirliğin önemini artırmaktadır.

Su yönetimi; evsel ve endüstriyel su hazırlama, işletmelerde su ile ilgili operasyonlarda kullanımdan kaynaklanan problemleri çözme, atık suyun tekrar kullanılabilirliğini ve geri dönüşünü sağlama ve doğaya salınan kullanılmış suyun temizlenmesini yönetme becerisidir.
Su, evsel ve endüstriyel olarak doğal hali ile kullanılmamakta, kullanım amacına uygun olarak arıtılmaktadır. Evsel su hazırlamada geleneksel ön arıtma ve bakteri giderimi için klorlama ne yazık ki halen yaygın olarak kullanılan bir metottur. Klor bakteri giderirken, sudaki organiklerle reaksiyona girerek kanserojen trihalometan ve N-nitrosodimetilamin oluşumuna yol açmaktadır. Eralp Kimya, bu konuda daha sağlıklı öneriler sunmaktadır.

Endüstri de ön hazırlama gerektirdiği kadar filtrasyonda ister. Eralp Kimya, kendi imalatı olan kum filtreleri, aktif karbon filtreleri, reçine tankları, ultrafiltrasyon, ters ozmos ve elektodeiyonizasyon sistemlerini kurar ve verimli bir şekilde kullanımı için servis verir.

Su, enerji ile ayrılmaz bir bütünlük sağlar. Buhar, sanayileşme devrimini başlatan enerji kaynağı olmuştur. Ancak endüstride buhar kullanımı, bilinç ve süreli bir bakım gerektirir. Aksi halde enerji kaybı, çürük buhar ve dahası korkunç patlamalardır. Eralp Kimya ; WATERCENTER − Procenter markası ile hazırladığı kimyasallarla buhar kazanı ve donanımlarının daha ekonomik, daha uzun ömürlü ve verimli olmasını sağlar.

Son yıllarda geliştirilen membran teknolojileri atık suyun arıtılarak tekrar kullanımına olanak sağlamaktadır. Mikrofiltrasyon, ultrafiltrasyon, ters ozmos ve özellikle konvensiyonel biyoreaktörlerin fiziksel katı – sıvı ayrımı yapan mikro ve ultra filtrasyon sistemleri ile kombine edildiği MBR sistemleri atık suyun dezenfekte edilmiş halde tekrar kullanımını sağlar. Eralp Kimya MBR sistemleri ile daha çevreci bir yaklaşımda bulunmaktadır.


Atık su yönetimi her geçen gün daha zorunlu ve önemli olmaktadır. Artık doğal sistemlere salınan atık
suyun belirli parametreleri taşıması gerekmektedir. Eralp Kimya; zengin kimyasal ürün portföyü olan
PROCENTER markası ile boyalı atık sularda oldukça başarılı renk giderici, inorganik ve organik
koagulant; anyonik ve katyonik polielektrolit ve koku gidericiler sunmaktadır.