Multimedya Filtresi

 

Multimedya/Kum filtresi açık ara en yaygın su filtrasyonu türüdür, çok katmanlı ortamlar içerirler. Her katman, kabalık ve katman derinliği açısından aşamalı olarak boyutlandırılır. Ortam katmanları, en kaba ve en yoğun ortam – tipik olarak çakıl – altta ve daha hafif, daha ince ortam üstte olacak şekilde kademeli olarak istiflenir.

Gelen besleme suyundaki SDI (Silt Yoğunluk İndeksi), TSS (Toplam Askıda Katı Madde) seviyesini azaltmak için bir multimedya filtresi kullanılır. Askıda katılar, silt, kil, kum, organik madde, alg ve diğer mikroorganizmalar gibi küçük parçacıklardan oluşur. Askıda katı madde içeriği yüksek olan gelen besleme suyu, yüksek basınç düşüşüne neden olabilir ve multimedya filtrasyonu kullanılmazsa, membranlar, ters ozmoz membranları, elektrodeiyonizasyon EDI, UV sterilizatörü ve iyon değişim yatakları gibi akış aşağı filtrasyon ekipmanlarının etkinliğini azaltabilir, kısa sürede tıkanmaya neden olabilir.

Bir Multimedya Filtresi Nasıl Seçilir?

Bir Multimedya filtresinde iyi filtreleme sonuçları elde etmek için göz önünde bulundurulması gereken birkaç farklı faktör bulunmaktadır;

  • Gerekli maksimum akış hızı 
  • Askıda katı maddelerin veya bulanıklığın doğası (kolloidal veya kolloidal olmayan)
  • Besleme suyunun su analizi 
  • Gerekli arıtılmış su kalitesi 
  • Geri yıkama işlemi için yeterli su kaynağının mevcudiyeti