RO Öncesi niçin Klor giderilir?

KLORSUZLAŞTIRMA NE İÇİN KULLANILIR?

Ters ozmoz sistemleri söz konusu olduğunda klorlama iki ucu keskin bir kılıçtır. Bir dezenfeksiyon yöntemi olarak klorlama sadece verimli ve pratik değil, aynı zamanda uygun maliyetlidir. Tek sorun, klorun RO membranları için çok yakıcı olması ve ciddi hasara neden olabilmesidir. Klorsuzlaştırma, klor ile tuz oluşturan bir kimyasal ekleyen ve onu membran elementleri tarafından kolayca reddedilmesini sağlayan bir tür kimyasal dozlamasıdır. Bu durumda, su arıtımı söz konusu olduğunda klorsuzlaştırma bir zorunluluktur. Klorsuzlaştırma olmadan, ters ozmoz membranları klorlu su söz konusu olduğunda etkisiz olmakla kalmaz aynı zamanda klor, membranı basitçe parçalayabilir.

Endüstri de ön hazırlama gerektirdiği kadar filtrasyonda ister. Eralp Kimya, kendi imalatı olan kum filtreleri, aktif karbon filtreleri, reçine tankları, ultrafiltrasyon, ters ozmos ve elektodeiyonizasyon sistemlerini kurar ve verimli bir şekilde kullanımı için servis verir.

Su, enerji ile ayrılmaz bir bütünlük sağlar. Buhar, sanayileşme devrimini başlatan enerji kaynağı olmuştur. Ancak endüstride buhar kullanımı, bilinç ve süreli bir bakım gerektirir. Aksi halde enerji kaybı, çürük buhar ve dahası korkunç patlamalardır. Eralp Kimya ; WATERCENTER − Procenter markası ile hazırladığı kimyasallarla buhar kazanı ve donanımlarının daha ekonomik, daha uzun ömürlü ve verimli olmasını sağlar.

Son yıllarda geliştirilen membran teknolojileri atık suyun arıtılarak tekrar kullanımına olanak sağlamaktadır. Mikrofiltrasyon, ultrafiltrasyon, ters ozmos ve özellikle konvensiyonel biyoreaktörlerin fiziksel katı – sıvı ayrımı yapan mikro ve ultra filtrasyon sistemleri ile kombine edildiği MBR sistemleri atık suyun dezenfekte edilmiş halde tekrar kullanımını sağlar. Eralp Kimya MBR sistemleri ile daha çevreci bir yaklaşımda bulunmaktadır.


Atık su yönetimi her geçen gün daha zorunlu ve önemli olmaktadır. Artık doğal sistemlere salınan atık
suyun belirli parametreleri taşıması gerekmektedir. Eralp Kimya; zengin kimyasal ürün portföyü olan
PROCENTER markası ile boyalı atık sularda oldukça başarılı renk giderici, inorganik ve organik
koagulant; anyonik ve katyonik polielektrolit ve koku gidericiler sunmaktadır.