RO Öncesi Yumuşatma Sistemi Şart Mı?

BESLEME SUYUNUN RO TARAFINDAN YUMUŞATILMASI GEREKİR Mİ?

İyon değişimi, membran yüzeyinde mineral tortu oluşumunu azaltmak için popüler bir yöntemdir. Yumuşatma (iyon değişimi), membranların zarar görmesini önlemek için kalsiyum, magnezyum, baryum, stronsiyum, demir ve alüminyum gibi kireç oluşturan iyonları değiştirmek için sodyum kullanır. Sodyum, ters ozmoz sistemi tarafından kolayca reddedilen ve membran yüzeyinde kolayca mineral pulları oluşturmayan çok çözünür tuzlar oluşturur. Bir sodyum döngüsü, tuzlu su ile yeniden üretilir. Kullanılmış (atık), yumuşatıcı durulama suyu ile birlikte atık olarak boşaltılmalıdır. Bu işlem nedeniyle, arıtılmış suda yüksek metal içeriğine sahip uygulamalar için iyon değişimi tavsiye edilir.

Multimedya Filtresi Ne Zaman Gereklidir?

Kolayca temizlenebildikleri için, ortam filtreleri genellikle büyük miktarda kontaminasyonun olduğu yerlerde kullanılır.

Medya filtreleri, ‘geri yıkama’ yeteneğine sahip oldukları için diğer filtre türlerine göre avantajlıdır. Geri yıkama, filtreyi temizler ve biriken filtrelenmiş partikülleri ortamdan uzaklaştırır. Böylece filtrelerin performansını eski haline getirir, uzatır.

Silt Yoğunluk İndeksi (SDI) değeri 3’ten büyük olduğunda veya bulanıklık 0,2 NTU’dan büyük olduğunda bir multimedya filtresi pratik olarak kullanılır. Kesin bir kural yoktur, ancak RO veya NF membranlarının erken kirlenmesini önlemek için bu yönergelere uyulmalıdır. Tüm büyük membran üreticileri, SDI’nin 3’ten az olarak ele alınmasını gerektirir, aksi takdirde garanti geçerli olmaz.